Balázs Kovács, PhD.

Menu Display

Dr. Kovács Balázs

Last modified: 06. February 2024

Tanszékvezető-helyettes, tudományos főmunkatárs
E-mail: Kovacs.Balazs@uni-mate.hu
   

Tanszékvezető-helyettes,  a Molekuláris genetikai kutatócsoport vezetője. Kutatási területe a halak molekuláris genetikája/biológiája, elsősorban a természetes (védett, veszélyeztetett vagy invazív) és tenyésztett halállományok/populációk genetikai hátterének vizsgálata, tenyésztési és szelekciós programok kidolgozása. Tapasztalatai vannak a markerfejlesztés, a transzgenikus modellállatok fejlesztése, a halfajok genomikai vagy génexpressziós elemzése, illetve toxikológiai tesztrendszerek fejlesztése terén. Részt vesz a MATE MSc, BSc, ERASMUS,PhD és halászati szakmérnöki programok oktatásában a "Halgenomika" és a "Halbiotechnológia és genommanipuláció" tantárgyak témavezetőjeként. Számos hallgató és PhD-hallgató témavezetője vagy társfelügyelője. Az oktatási és tudományos feladatok mellett felelős a kutatási és fejlesztési (K+F) projektek szervezéséért és irányításáért, valamint a partnerségek feltárásáért és fenntartásáért.

Publikációi »

CV »