Futó projektjeink

Futó projektjeink

Utolsó frissítés: 2023 október 16.

Projekt címe: REPurpose, Rubbery plastics designed for recycling -Társult partner

Projekt azonosítója: European Union Grant Agreement No 101057971

 

Projekt címe:   Genomszerkesztett halfajok dajkanevelése

Projekt azonosítója: NKFI_FK_142933

 

Projekt címe:    Gazdasági és természetvédelmi szempontból fontos tengeri kagylófajok ivarsejtjeinek és lárváinak mélyhűtése, támogatás

Projekt azonosítója: TÉT-2020-00247

 

Projekt címe:    Egészségvédő pontyhús gazdaságos előállítása algával dúsított takarmánnyal

Projekt azonosítója: PIACI-KFI-2020-00161

 

Projekt címe:  Halak ivarát szabályozó tényezők vizsgálata a genomika eszközeivel

Projekt azonosítója: KKP 140353 

 

Projekt címe:  Édesvízi halfajok spermatogóniumainak interspecifikus átültetése

Projekt azonosítója:  SNN 116912

 

Projekt címe:  Nőivarú halak genetikai tartalékainak megőrzése

Projekt azonosítója:  FK 124585

 

Projekt címe:  A halserma mélyhűthetőségének öröklődése

Projekt azonosítója:  K 129127

 

Projekt címe:  Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése – GOODFISH

Projekt azonosítója:  GINOP-2.3.2.-15-2016-00025

 

Projekt címe:  A horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítója:  MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002

Projekt részletes leírása »

 

Projekt címe:  Őshonos ragadozóhalak spermaminősítési és -mélyhűtési technológiájának gazdasági célú fejlesztése

Projekt azonosítója:  BO/00508/18/4

 

Projekt címe:  Piacorientált horgászati innováció egyes halfajok termeléstechnológiájának és környezettudatos horgászeszközök-halcsalik fejlesztésének

Projekt azonosítója:  GINOP-2.2.1-18-2020-00026

 

Projekt címe:  Zárt akvakultúra rendszerek input és output paramétereinek környezeti
és gazdasági szempontú fejlesztése

Projekt azonosítója:  2018-1.3.1-VKE-2018-00012

 

Projekt címe:  Mezőgazdasági biogáz üzemi fermentor iszapok komplex újrahasznosítása

Projekt azonosítója:  GINOP-2.1.1-15-2015-00275

 

Projekt címe:  Hagyományos termelési körülmények közé illeszthető, innovatív ragadozóhal tenyésztési technológia fejlesztése

Projekt azonosítója:  GINOP-2.1.1-15-2015-00645

 

Projekt címe:  Real time tómonitoring vizsgálatok elvégzésére alkalmas multifunkcionális eszköz fejlesztése

Projekt azonosítója:  VEKOP-2.1.7-15-2016-00519

 

Projekt címe:  Halszaporítás új módszere: spermainjektálás petefészeklebenybe

Projekt azonosítója:  NKFI_K_ 135824

 

Projekt címe:  „Gazdasági haszonhalak lárva- és növendék kori túlélését javító vegyszermentes kezelések vizsgálata zebradánió modell bevonásával”

Projekt azonosítója:  KDP-2020-1015913

 

Projekt címe:  Aromás szénhidrogének mikrobiális biodegradációja felszín alatti közegekben: a mikroaerob lebontás genetikai hátterének tisztázása stabil izotópos és „omikai” módszerekkel

Projekt azonosítója:  FK 134439

 

Projekt címe:  Intelligent Fish feeding through Integration of Enabling technologies and Circular principles

Projekt azonosítója:  H2020 iFishIENCi

 

Projekt címe:  Gyógyszermaradványok koncentrációjának csökkentése szennyezett vízi ökoszisztémákban innovatív biotechnológiai módszerek segítségével

Projekt azonosítója:  2018-2.1.16-TÉT-IL

 

Projekt címe:  Biofilmképző, szénhidrogénbontó és ureolitikus baktériumok együtt-tenyészthetőségének vizsgálata bioremediációs céllal

Projekt azonosítója:  PD 128831

 

Projekt címe:  A magyar és vietnami helyi haszonállatfajtákra alapozott, az élelmiszertermelés hatékonyságát növelő közös kutatás és fejlesztés a baromfitenyésztésben és az akvakultúrában

Projekt azonosítója:  2017-2.3.3-TÉT-VN-2017-00004

 

Projekt címe:  A Kárpát-medencei őshonos haszonállatfajok, -fajták és -ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése

Projekt azonosítója:  VEKOP-2.3.2-16-2016-00012

 

Projekt címe:  Antibiotikum és endokrin rendszert károsító anyagok együttes hatásának vizsgálata a halnövekedés ütemére

Projekt azonosítója:  FK 128705

 

Projekt címe:  Tématerületi Kiválósági Program 2020, Nemzeti Kihívások Alprogram

Projekt azonosítója:  TKP2020-NKA-16

 

Projekt címe:  Nemzeti Intézményi Kiválósági Program

Projekt azonosítója:  NKFIH-1159-6/2019 (FEKUTSTRAT)

 

Projekt címe:  Nemzeti Intézményi Kiválósági Program

Projekt azonosítója:  FEKUTSTRAT 20430-3/2018

 

Projekt címe:  A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel

Projekt azonosítója: GINOP-2.3.2-15-2016-00004

Projekt honlapja »

 

Projekt címe:  A takarmány és élelmiszerbiztonság növelése a takarmányok mikotoxin-mentesítésére alkalmas innovatív technológiák kifejlesztésével - Vitafort

Projekt azonosítója:  NVKP_16-1-2016-0009

 

Projekt címe:  Új kockázatkezelési modellrendszer fejlesztése a víz- és élelmiszerbiztonság növelése érdekében a haltermék vonalon - Wessling

Projekt azonosítója:  NVKP_16-1-2016-0023

 

Projekt címe:  A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések

Projekt azonosítója:  NVKP_16-1-2016-0003

 

Projekt címe:  A gombaiparban potenciálisan jelen lévő mikotoxinok élelmiszerbiztonsági kockázatának mélyreható vizsgálata, a komposztgyártás és gombatermesztési technológia fejlesztése az új ismeretek felhasználásával - BIOFUNGI

Projekt azonosítója:  NVKP_16-1-2016-0035

 

Projekt címe:  Tools for Assesment and Planning Aquaculture Sustainability (TAPAS)

Projekt azonosítója:  H2020 678396

 

Projekt címe:  SaveGREEN - Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin eMS

Projekt azonosítója:  SaveGREEN DTP3-314-2.3

 

Projekt címe:  Süllőtermelési protokoll optimalizálása

Projekt azonosítója:  NEMZ_15-1-2016-0016

 

Projekt címe:  Civilizációs eredetű veszélyek azonosítása és kezelése a létfontosságú rendszerek biztonságának növelése érdekében, különös tekintettel a dróntechnikai és szenzortechnológiai fejlesztésekre, valamint a vízbiztonsági és hidrotoxikológiai kutatásokra

Projekt azonosítója:  TKP

 

Projekt címe:  Antropogén eredetű mikroszennyezők körforgása az ökológiai hálózatban: a környezeti folyamatok feltárása és modellezése a Balaton vízgyűjtőjén

Projekt azonosítója:  TKP

 

Projekt címe:  Multiparaméteres vizsgálati rendszerek kifejlesztése a mikroműanyagok környezeti hatásainak elemzésére

Projekt azonosítója:  2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00239

 

Projekt címe:  Új és továbbfejlesztett halszaporítási módszerek gyakorlati alkalmazása a haltermelés fejlesztése érdekében

Projekt azonosítója:  2020-1.2.4 TÉT Ipari TR (2021-00015)