Halászati és Horgászati Szakkollégium

Halászati és Horgászati Szakkollégium

Utolsó frissítés: 2023 augusztus 22.

A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium alapvető célja, hogy a graduális képzés során megszerezhető halászattal, horgászattal (tágabban az akvakultúrával, díszhaltenyésztéssel, halfeldolgozással, akvarisztikával stb.) összefüggő ismeretanyagot olyan gyakorlatorientált tudásanyaggal bővítse tagjai számára, melynek megszerzése a kötelező és választható tantárgyak keretében korlátokba ütközik. Célja továbbá, hogy a kiemelkedően tehetséges hallgatók az érdeklődési területüknek megfelelő területen végzendő gyakorlati vagy tudományos munkához nélkülözhetetlen speciális tudásanyagot is megszerezhessék.

Ezen elvek figyelembevételével a Szakkollégium minden évben, legalább egy tanulmányút megszervezésével kívánja az Egyetemen megszerezhető alapos elméleti tudást kiegészíteni speciális, csak helyszíni szemlével megszerezhető gyakorlati tapasztalatokkal, melyek hozzásegítik a Tagságot egy olyan ismeretanyag elsajátításához, mely az országban a jelenlegi képzési rendszerben kiemeli diákjainkat a többi egyetem hallgatói közül.

A Szakkollégium félévenként 1-2 előadást szervez, napjaink jelentős szakterületi kérdéseit vagy a Tagság igényeit figyelembevéve. Az előadások jelentős részét nem feltétlenül és kizárólag az Egyetemünkön oktató munkatársak segítségével rendezzük, hanem, ahogy a céljaink között is szerepel, a gyakorlati élet (vállalkozások, hatóságok, hivatalok) prominens képviselőit is bevonjuk az előadásokba.

Rendszeresen lehetőséget biztosítunk Tagságunk számára, hogy a különböző szakmai rendezvényekre is eljussanak (pl. Gödöllői Halászati-Horgászati Szakember Találkozó, FEHOVA, HAKI napok stb.), ahol naprakész információt gyűjthetnek a szakterület releváns szakembereitől, megismerkedhetnek az ágazat legfrissebb trendjeivel, legújabb kutatási és fejlesztési irányvonalaival.

A Szakkollégium szoros együttműködést ápol a MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetével, így a kiemelkedő tehetségeknek lehetősége nyílik az elsajátított tudással az Intézet K+F+I tevékenységében is szervesen részt venni. Így a tagok egy piacorientált, a vállalkozások által igényelt többlet tudással szerezhetnek diplomát.

A felsorolt szakmai és tudományos programok mellett természetesen lehetőség nyílik számos egyéb csapatépítő rendezvényen történtő részvételre pl. horgászverseny, halászléfőzés stb., melyek segítenek még jobban összekovácsolni az egyébként is lelkes közösséget.

Természetesen a Szakkollégium tagjai időnként cserélődnek, de éveken át egy összetartó, egymást segítő csoporttá kovácsolódnak a rendezvények alatt, mely elengedhetetlen mind az egyetemi időszak, mind pedig az azt követő szakmai életpálya folyamán.

Szakkollégium elnöke:

Bartucz Tamás
sziehhszk@gmail.com

Szakkollégium szakmai vezetője:

Dr. Bokor Zoltán, tudományos főmunkatárs
Tel.: 06-28-522-000/2319-es mellék
bokor.zoltan@uni-mate.hu

Elérhetőség:
MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet
Szent István Campus
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.