Projektek

Menü megjelenítése

Projektek - Környezetbiztonsági Tanszék

Utolsó frissítés: 2021 november 17.

A Környezetbiztonsági Tanszék az alábbi futó projektekben vesz részt:

 

TKP2020-NKA-16: Antropogén eredetű mikroszennyezők körforgása az ökológiai hálózatban: a környezeti folyamatok feltárása és modellezése a Balaton vízgyűjtőjén

Biotechnológiai szempontból jelentős mikroszervezetek kimutatása és azonosítása a Balaton vízgyűjtőjén.
Kémiai paraméterek (peszticidek, gyógyszermaradványok) monitoringja, ökotoxicitási adatok gyűjtése  a Balaton befolyóin.
Antibiotikum-rezisztens mikroszervezetek azonosítása, az opportunista kórokozó mikrobák által hordozott, mobilis genetikai elemeken kódolt rezisztencia gének vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén.

 

TKP2020-NKA-16: Civilizációs eredetű veszélyek azonosítása és kezelése a létfontosságú rendszerek biztonságának növelése érdekében, különös tekintettel a dróntechnikai és szenzortechnológiai fejlesztésekre, valamint a vízbiztonsági és hidrotoxikológiai kutatásokra

Hormonháztartást megzavaró vegyületek biológiai hatásvizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése.
Mikroszkopikus gombák EMP (növekvő jelentőségű mikroszennyező)  anyagokkal szembeni  biodegradációs aktivitásának mérésére alkalmas módszerek fejlesztése.
Xenobiotikum keverékek ökológiai koktélhatásának előrejelezésére alkalmas módszerek kialakítása
A növényvédő szer keverékek Kombinációs Index Módszer (Contamination Index Method) szerinti vizsgálata és a peszticid/gyógyszer koktélhatások elemzése. 
A Kombinációs Index Módszer  alkalmazhatósági peremfeltételeinek kidolgozása a környezetre legkisebb kockázatot jelentő szerkombinációk kiválaszthatósága érdekében.
A MALDI-TOF MS (mátrix-asszisztált lézer deszorpciós, ionizációs, repülési idő mérésén alapuló tömegspektrometria) alkalmazási lehetőségének vizsgálata az antibiotikum rezisztenciáért felelős, illetve biodetoxifikációs mikrobiális fehérje mintázatok azonosítására.   
Drón alapú vízmintavételi eljárások fejlesztése, validálása.

 

Fekutstrat 2021/2022 TKP2020-IKA-12: Nemzeti Intézményi Kiválósági Program

Mikroműanyagok előfordulásának vizsgálata hazai felszíni vizekben.
A vizek öntisztulásában, higiénés állapotában szerepet játszó mikroba közösségek jellemzése.
A szonár technika alkalmazási lehetőségei a medermorfológia és mederidegen anyagok felderítésében. 
 

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00239: Multiparaméteres vizsgálati rendszerek kifejlesztése a mikroműanyagok környezeti hatásainak elemzésére

Mesterséges mikroműanyag hordozófelületet kolonizáló mikrobiom vizsgálatára alkalmas módszer fejlesztése. 
Kolonizáló rendszerek alkalmazásának kidolgozása kísérleti (modell) szennyvíztisztító rendszerben. 
Mikroműanyag mentes környezetet biztosító kísérleti tér, tesztedényrendszer kidolgozása és elkészítése. 
Mikrobatörzsek virulenciáját vizsgáló alternatív in vivo vizsgálati rendszer kidolgozása, több expozíciós útvonalra zebradánió embriókra. 
Solid phase Aliivibrio fischeri akut és krónikus teszt kidolgozása műanyagmentes környezetben szilárd felületen adszorbeálódó anyagok biológiai hatásmérésére. 
Mesterséges talajok, üledékek, szennyvizek alap toxikológia értékeinek meghatározása a kialakított mikroműanyag-mentes kísérleti háttérrel.