Szak- és diplomatémák

Menü megjelenítése

Szak- és diplomatémák - Környezetbiztonsági Tanszék

Utolsó frissítés: 2021 november 17.

Szak- és diplomadolgozat témák a Környezetbiztonsági Tanszéken

(környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi mérnök, környezetmérnök, mezőgazdasági biotechnológus hallgatók számára)

Dr. Szoboszlay Sándor, tanszékvezető, egyetemi docens

 • Környezetre veszélyes szerves szennyező anyagok kimutatása a környezetből, biológiai lebontásukra alkalmas mikrobák szelekciója, oltóanyagként való formulázásuk, terepi használatra való előkészítésük.
 • Biológiailag lebonthatónak deklarált műanyagok biodegradációja laboratóriumi körülmények között és komposztálási kísérletekben.
 • Mikroműanyagok viselkedése a környezetben, mennyiségi és minőségi meghatározásuk felszíni vizekből, üledékből, talajból, vízi szervezetekből.
 • Természetes vizek ökotoxikológiai vizsgálata.
 • Természetvédelmi területeket érő szerves szennyezések öntisztulási esélyének becslése.
 • Növényvédő szerek előfordulásának vizsgálata természetvédelmi területeken.
 • Mikroműanyagok szennyező anyag és mikroba hordozó, továbbító szerepének vizsgálata.
 • Az ökológiai gazdálkodást veszélyeztető természetes és szintetikus anyagok, biológiai ágensek kimutatása, termelést befolyásoló és környezeti hatásaik elemzése, káros következményeik csökkentési lehetőségei.
 • Helyi környezetvédelmi problémák feldolgozása.

Dr. Szoboszlay Sándor, tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Dobolyi Csaba, szakmai tanácsadó

 • Mikroműanyagok és gombaközösségek kölcsönhatása édesvízi ökoszisztémákban.

Dr. Szoboszlay Sándor, tanszékvezető, egyetemi docens
Tóth Gergő, tudományos segédmunkatárs

 • A Balaton és vízgyűjtő területének vízminőség vizsgálata (fizikai, kémiai, ökológiai/ökotoxikológiai, mikrobiológiai).

Dr. Szoboszlay Sándor, tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Harkai Péter, tudományos munkatárs

 • Szonár-és dróntechnika alkalmazása a környezetvédelemben

Dr. Kaszab Edit, egyetemi docens, tanszékvezető helyettes

 • Opportunista baktériumok a környezetben
 • Felszíni élővizek mikrobiológiai állapota különös tekintettel a halpatogén mikroszervezetekre
 • Felszíni vizekben élő fakultatív patogén és antibiotikum-rezisztens mikroszervezetek természetvédelmi jelentősége
 • Védett állatok mikrobiótájának vizsgálata antibiotikum-rezisztencia determinánsok szempontjából
 • Antibiotikum rezisztencia és virulencia faktorok vizsgálata a felszíni vizek mikrobiális ökoszisztémájában
 • Antibiotic resistance in the environment
 • Opportunistic microorganisms in the environment
 • Microbial condition of surface water bodies with a special focus on fish pathogens
 • Antibiotic resistance and virulence markers in freshwater ecosystems

Dr. Háhn Judit, tudományos munkatárs

 • Szennyező anyagok biológiai lebontásában részt vevő mikrobák immobilizálása.
 • Környezeti elemekben előforduló gyógyszer hatóanyagok ökotoxikológiai vizsgálata
 • Mikroszennyezők koktélhatásának vizsgálata ökotoxikológiai tesztekkel
 • Természetes vizek ökotoxikológiai vizsgálata. Gyógyszerhatóanyagok biodetoxifikációjának nyomonkövetése ökotoxikológiai módszerekkel
 • Mikroműanyagok felületén adszorbeálódó mikroszennyezők ökotoxikológiai vizsgálata

Dr. Háhn Judit, tudományos munkatárs
Dr. Csenki-Bakos Zsolt Imre, tudományos főmunkatárs

 • Gyógyszerhatóanyagok koexpozíciós vizsgálata zebradánó embrión
 • Peszticidek koexpozíciós vizsgálata zebradánió embrión

Dr. Harkai Péter, tudományos munkatárs

 • Bioremediációs felhasználású baktériumtörzsek fermentációs műveletekkel történő szaporíthatóságának vizsgálata
 • Ipari fontosságú baktérium törzsgyűjtemény antimikrobiális anyag termelésének 
 • feltárása molekuláris biológiai módszerekkel
 • Investigation of the reproducibility of bacterial strains for bioremediation use by fermentation operations
 • Exploration of the production of antimicrobial material of a bacterial strain of industrial importance by molecular biological methods

Tóth Gergő, tudományos segédmunkatárs

 • Engedélyezett peszticid hatóanyagok helyzete Magyarországon és az EU-ban (környezeti előfordulás, káros toxikus hatások)
 • Peszticid készítmények ökotoxikológiai vizsgálata
 • Feltételezett endokrin diszruptor hatású gombaölő szer hatóanyagok ökotoxikológiai vizsgálata
 • Mikroszennyező anyagok keverékeinek ökotoxikológiai hatásai vízi tesztszervezeteken