Szeptemberi mesterképzéseink

MATE ENVI-NAT

Utolsó frissítés: 2022 február 01.

MATE ENVI-NAT

Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

E-mail:

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu

Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

Georgikon Campus: felveteli.georgikon@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(11)

támogatott

4

10 < 30

-

AGRÁR

M

N

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(11)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

N

A

környezetmérnöki (magyar nyelven)(1)(2)(4)(7)(11)

támogatott

4

10 < 40

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

N

K

környezetmérnöki (magyar nyelven)(1)(2)(4)(7)(11)

500 000 Ft

4

5 < 10

MŰSZ

M

N

A

környezetmérnöki (angol nyelven)(1)(2)(4)

támogatott

4

5 < 40

MŰSZ

M

N

K

környezetmérnöki (angol nyelven)(1)(2)(4)

925 000 Ft

4

5 < 10

MŰSZ

M

N

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven)(1)(6)(11)

támogatott

4

10 < 40

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven)(1)(6)(11)

500 000 Ft

4

5 < 10

AGRÁR

M

N

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven)(1)(6)(11)

támogatott

4

5 < 40

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven)(1)(6)(11)

925 000 Ft

4

5 < 10

AGRÁR

M

N

A

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)(11)

támogatott

4

5 < 40

-

AGRÁR

M

N

K

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)(11)

750 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

 

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(8)(11)

támogatott

4

10 < 30

-

AGRÁR

M

L

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(8)(11)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

L

A

környezetmérnöki(1)(3)(5)(7)(11)

támogatott

4

10 < 40

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

L

K

környezetmérnöki(1)(3)(5)(7)(11)

500 000 Ft

4

5 < 10

MŰSZ

M

L

A

természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)(1)(10)

támogatott

4

10 < 40

-

AGRÁR

M

L

K

természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)(1)(10)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

L

A

természetvédelmi mérnöki (Keszthely)(1)(10)

támogatott

4

10 < 20

-

AGRÁR

M

L

K

természetvédelmi mérnöki (Keszthely)(1)(10)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

M

L

A

vadgazda mérnöki(1)(9)(11)

támogatott

4

10 < 40

-

AGRÁR

M

L

K

vadgazda mérnöki(1)(9)(11)

500 000 Ft

4

5 < 10

-

AGRÁR

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; ökotoxikológia; talaj- és vízvédelem.

(3) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; talaj- és vízvédelem.

(4) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira - tekintettel a képzés moduláris rendszerére - az egyes tanulmányi egységek tematikus tömbösítésében kerül sor.

(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 3x1 konzultációs héten kerül sor.

(6) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira az egyes tanulmányi egységek tematikus tömbösítése miatt elsősorban Gödöllőn és részben Szarvason kerül sor.

(7) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 10-12 pénteki napon kerül sor.

(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 2x1 hét konzultáción kerül sor.

(10) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 10-12 pénteki, esetenként szombati napokon kerül sor.

(11) A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Specializálódás a képzés során

Környezetmérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Az egyes specializációk indulásának feltétele, hogy legalább 10 fő vagy a hallgatók többsége az adott specializációra jelentkezzen.

Környezetmérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk indulásának feltétele, hogy legalább 10 fő vagy a hallgatók többsége az adott specializációra jelentkezzen.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2022. június 1. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Környezetmérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Vadgazda mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A MATE-ENVI-NAT a mesterképzéseknél szakonként eltérő felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. pontszámítási mód:
 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.
  A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.

A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.

Érintett szakok: környezetmérnöki (magyar nyelven) (nappali képzések), mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (nappali képzések), környezetmérnöki (angol nyelven) (nappali képzések), mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (nappali képzések), környezetmérnöki (levelező képzések).

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont
 1. pontszámítási mód

Maximum 90 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 18-cal és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x18, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x18, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x18, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x18, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x18). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.

Érintett szakok: vadgazda mérnöki (angol nyelven) (nappali képzések), természetvédelmi mérnöki (Gödöllő) (levelező képzések), természetvédelmi mérnöki (Keszthely) (levelező képzések), vadgazda mérnöki (levelező képzések), környezetgazdálkodási agrármérnöki (nappali és levelező képzések).

Felvételi pontok összefoglalva:

 • oklevélátlag alapján: maximum 90 pont.

A többletpontokról röviden

A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.

Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Többletpontok minden szak esetében:

Maximum 10 többletpont adható.

Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

OTDK 1-3. hely: 10 pont

OTDK részvétel: 3 pont

publikáció: 5 pont

sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont

sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

szakmai tevékenység: 4 pont

tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

környezetmérnöki (angol nyelven) (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2022.06.20-07.01.

-

környezetmérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2022.06.20-07.01.

-

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2022.06.20-07.01.

-

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2022.06.20-07.01.

-

környezetmérnöki (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2022.06.20-07.01.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

környezetgazdálkodási agrármérnöki (Gödöllő)

M

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

környezetgazdálkodási agrármérnöki (Gödöllő)

M

N

környezetmérnöki (Gödöllő)

M

L

környezetmérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)

M

N

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)

M

N

természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)

M

L

természetvédelmi mérnöki (Keszthely)

M

L

vadgazda mérnöki (Gödöllő)

M

L

környezetmérnöki (angol nyelven) (Gödöllő)

M

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő)

M

N

vadgazda mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő)

M

N

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Környezetmérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Székács András egyetemi tanár (szekacs.andras@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1721 vagy 1730 mellék); Szabóné Péli Anasztázia (szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)

Környezetmérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Székács András egyetemi tanár (szekacs.andras@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1721 vagy 1730 mellék); Szabóné Péli Anasztázia (szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Waltner István egyetemi docens (waltner.istvan@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1830 mellék); Szabóné Péli Anasztázia (szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Waltner István egyetemi docens (waltner.istvan@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1830 mellék); Szabóné Péli Anasztázia (szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)

Természetvédelmi mérnöki (Gödöllő) (Levelező)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Természetvédelmi mérnöki (Keszthely) (Levelező)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Vadgazda mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Vadgazda mérnöki (Gödöllő) (Levelező)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)