2016 - XL. Halászati Tudományos Tanácskozás

XL. Halászati Tudományos Tanácskozás

Utolsó frissítés: 2023 május 14.

Megnyitó


Dr. Jenes Barnabás főigazgató
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
 
Dr. Gál Dénes intézetigazgató
NAIK Halászati Kutatóintézet

 

Köszöntő


Ugron Ákos Gábor állami földekért felelős helyettes államtitkár
Földművelésügyi Minisztérium
 
Dr. Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős
helyettes államtitkár, Miniszterelnökség
 
Szépe Ferenc főosztályvezető
Földművelésügyi Minisztérium

 

Plenáris előadások


Jia Jiansan
A HAKI, mint FAO Európai Regionális Akvakultúra Kutatóközpont, 40 évvel ezelőtti létrehozása / Establishment of HAKI as a Regional FAO Aquaculture Research Center for Europe 40 years ago
Az Élelmezési és Mezőgazdasági Vízi Genetikai Erőforrásokról készülő Első Világ Jelentés folyamatban lévő tevékenységei. / On-going activities towards a First State of the World Report on Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture
 
Dr. Viski József
MAHOP pályázatok 2016
 
Péteri András
Ruttkay András: Az édesvízi akvakultúra alapjai - könyvismertető

 

I. szekció: Haltakarmányozás


Balog Attila, Katics Máté, Lefler Kinga Katalin, Bokor Zoltán, Cserháti Mátyás, Kriszt Balázs, Urbányi Béla, Hegyi Árpád
Aflatoxint tartalmazó takarmány hatásainak vizsgálata a ponty halfajban
 
Varga Dániel, Szabó András, Hancz Csaba, Molnár Tamás Gergely, Kucska Balázs
Takarmánymegvonás hatása ponty és csuka testösszetételére és metabolizmusára
 
Jakabné Sándor Zsuzsanna, Shivendra Kumar, Adorján Ágnes, Percze Vanda, Bogárné Csávás Katalin, Révész Norbert, Dankó István, Rónyai András, Csengeri István
Lenolaj tartalmú takarmány hosszú távú alkalmazásának hatása a ponty húsminőségére tavi technológiában
 
Révész Norbert, Shivendra Kumar, André S. Bogevik, Neetu Shahi, Fazekas Gyöngyvér, Jeney Zsigmond, Jakabné Sándor Zsuzsanna
A DDGS emészthetőségének vizsgálata ponty ivadékok két különböző hőmérsékleten történt takarmányozása során
 
Anders Erlang Østergaard (BioMar), (fordítással)
A modern dániai pisztrángtenyésztés kialakulása és az ezt megalapozó takarmányfejlesztéssel kapcsolatos kutatási munka

 

II. szekció: Szaporodás biológia és genetika


Szabó Tamás, Jancsika Ákos, Solymosi Enikő
A Szegedfish Kft. pontyszaporítási eredményeinek bemutatása hosszú távú adatsorok elemzése alapján
 
Demeter Krisztián, Felföldi Zoltán
Tógazdasági és intenzív körülmények között nevelt csapó sügér (Perca fluviatilis) ivarérésének vizsgálata egy dél-dunántúli halgazdaságban
 
Fazekas Gyöngyvér, Kovács Gyula, Bogár Katalin, Józsa Vilmos, Gál Dénes, Jeney Zsigmond, Kovács Balázs
Magyarországi kecsege (Acipenser ruthenus) állományok populációgenetikai vizsgálatának előzetese

 

III. szekció: Természetesvízi halgazdálkodás


Sallai Zoltán, Juhász Péter, Kiss Balázs, Monoki Ákos, Olajos Péter, Polyák László
Elektromos kecézés eredményei a Közép-Tiszán
 
Borsos József, Lencse Zoltán
Fokgazdálkodás a természetes vízi haltermelés, horgászat és a település szolgálatában – a mártélyi Tisza modell
 
Józsa Vilmos, Györe Károly, Harsányi Dezső
Hármas-Körös szentély holtágainak halfaunisztikai vizsgálata

 

IV. szekció: Halegészségügy


Molnár Kálmán, Varga Ádám, Székely Csaba
Parazitás fertőzöttségek és betegségek természetesvízi és tenyésztett süllőállományokban
 
Sándor Diána, Molnár Kálmán, Majoros Gábor, Székely Csaba, Cech Gábor
Halak fekete pettyes betegségét okozó Apophallus fajok gazda-specificitásának és diverzitásának vizsgálata morfológiai és molekuláris módszerekkel
 
Juhász Tamás, Papp Melitta, Deákné Paulus Petra, Pupp Eszter Krisztina, Woynárovichné Láng Mária
A hazai ponty és koi ponty állományt veszélyeztető újonnan felbukkanó ponty ödéma vírus (CEV)
 
Varga Zsuzsanna, Sellyei Boglárka, Molnár Kálmán, Székely Csaba
Petefészek sorvadást mutató csukák bakteriológiai vizsgálatának előzetes eredményei
 
Pállai Gerda
Aktuális állategészségügyi jogszabályok, a víziállat-egészségőr szerepe a halegészségügyben, a halbetegségek monitoring programja

 

V. szekció: Haltermelés és környezet


Ózsvári László, Fodor István, Bokor Zoltán, Urbányi Béla
Az akvakultúra ágazat globális, európai és magyarországi szerepe és jelentősége
 
Halasi-Kovács Béla, Penczi András, Janurik Endre, Jakab András
Automata vízanalitikai eszköz alkalmazásának lehetőségei a tógazdaságokban
 
Berzi-Nagy László, Jakabné Sándor Zsuzsanna, Adorján Ágnes, Tóth Flórián, Gál Dénes, Kerepeczki Éva
Különböző összetételű takarmányok hatása a halastavak anyagforgalmára
 
Csengeri István
Természetes hozam becslése takarmányozott és csak természetes hozamú halastavakban

 

Poszter szekció


Agócs Péter
DÉL-ŐRJEG NATURA 2000 TERÜLET CSATORNÁIN EDDIG ELVÉGZETT, ILLETVE JÖVŐBEN ÉLŐHELY-FEJLESZTÉSI BEAVATKOZÁSOK AZ ŐSHONOS HALFAUNA VÉDELME
 
Agócs Péter
ÖKOLÓGIAI HALGAZDÁLKODÁS ÁS HALÁSZATI TURISZTIKAI IRÁNYZATÚ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A VÖRÖS- MOCSÁR TERMÉSZETVÉDELMI
 
Ardó László, Madhu K. Mani, Shivendra Kumar, Jeney Galina 
A HSPI-P NÖVÉNYI KIVONAT HATÁSA A PONTNYIVADÉK STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉGÉRE
 
Báskay Imre, Dobó Zoltán, dr. Solymosné Dr. Majzik Etelka
ÁTTEKINTÉS A 2014-2015. ÉVI JELENTŐSEBB HALPUSZTULÁSOKRÓL
 
Borzák Réka, Molnár Kálmán, Cech Gábor, Papp Melitta, Deák-Paulus Petra, Székely Csaba
KÉT ÚJ MYXOBOLUS FAJ KIMUTATÁSA BALATONI GARDÁKBÓL (PELECUS CULTRATUS)
 
Csengeri István, Zsigri András, Péteri András
WALTER EMIL 1934-ES NÉPESÍTÉS-HOZAM ADATAINAK ÉRTÉKELÉSE LINEÁRIS ÉS NEM-LÍNEÁRIS REGRESSZIÓVAL, MÓDOSÍTOTT MODELLÜNK ALKALMAZÁSÁVAL
 
Csuvár A., Benedek I., Molnár M., Ardó L. Molnár T.
A SÜLLŐ ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGE, VALAMINT TERMELÉSI PARAMÉTEREI KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA
 
Csuvár A., Benedek I., Molnár M., Ardó L. Molnár T.
A SÜLLŐ SZEMÉLYISÉG TÍPUSA, TÁPRA SZOKTATHATÓSÁGA ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGE KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
 
Demeter Krisztián, Felföldi Zoltán, Beliczky Gábor, Györe Sándor
A SZEZONON KÍVÜLI SZAPORÍTHATÓSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA CSAPÓ SÜGÉREN (PERCA FLUVIATILIS)
 
Ferincz Árpád, Tarnai-Király Zsófia, Staszny Ádám, Csenki Zsolt, Kovács Róbert, Hegyi Árpád, Müller Tamás, Czimmerer Zsolt, Csepeli Andrea, Reining Márta, Urbányi Béla
HORIZONT 2020 PÁLYÁZAT A HALGAZDÁLKODÁS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK MEGALAPOZÁSÁRA: BEMUTATKOZIK A TAPAS PROJEKT
 
Hoitsy Márton György, Rigler Eszter, Guti Csaba Ferenc, Hoitsy György, Baska Ferenc, Eszterbauer Edit
SAPROLEGNIA FAJOK OKOZTA IKRAPENÉSZEDÉS KEZELÉSI LEHETŐSÉGEINEK IN VITRO VIZSGÁLATA
 
Keszte Szilvia, Balogh Erna, Ősz Ágnes, Uri Csilla, Guti Csaba, Bokor Zoltán, ifj. Radóczi János, Urbányi Béla, Kovács Balázs
SÜGÉR ÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁS VIZSGÁLATA
 
Kovács Balázs, Balogh Erna, Hamza Ahmad Farid, Ősz Ágnes, Keszte Szilvia, Uri Csilla, Szabó Róbert, Fodor Ferenc, Urbányi Béla, Bokor Zoltán
PONTY ÁLLOMÁNYOK MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLTA
 
Kovács Balázs, Barta Endre, Pongor Lőrinc, Uri Csilla, Keszte Szilvia, Patócs Attila, Guti Csaba, Müller Tamás, Orbán László, Urbányi Béla
AZ AFRIKAI HARCSA MITOKONDRIÁLIS GENOMJA
 
Kövesi Benjámin, Pelyhe Csilla, Zándoki Erika, Mézes Miklós, Balogh Krisztián, Kovács Balázs
RÖVIDTÁVÚ DON VAGY T-2 TOXIN TERHELÉS HATÁSA AZ ANTIOXIDÁNS RENDSZER SZABÁLYOZÁSÁRA PONTY FAJBAN (CYPRINUS CARPIO)
 
Molnár Zsuzsanna, Uroš Ljubobratović, Péter Géza, Tijana Ristović, Rónyai András, Jeney Galina
SZAPORÍTÁS HATÁSA VAD ÉS INTENZÍV KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEVELT SÜLLŐ ANYÁK STRESSZ- ÉS IMMUNOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA
 
Pelyhe Csilla, Kövesi Benjámin, Zándoki Erika, Mézes Miklós, Balogh Krisztián, Kovács Balázs
DON ÉS T-2 TOXIN EGYÜTTES HATÁSA AZ ANTIOXIDÁNS RENDSZER SZABÁLYOZÁSÁRA PONTY FAJBAN (CYPRINUS CARPIO)
 
Sellyei Boglárka, Molnár Kálmán, Székely Csaba
EPITHELIOCYSTIS, EGY HAZÁNKBAN RITKÁN DIAGNOSZTIZÁLT KOPOLTYÚ ELVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA PONTYFÉLÉKBEN
 
Tóth Flórián, Zsuga Katalin, Berzi-Nagy László, Gál Dénes, Kerepeczki Éva
HALASTAVAK ZOOPLANKTON ÁLLOMÁNYÁNAK KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELŰ TAKARMÁNYOK ALKALMAZÁSA MELLETT
 
D.K.Zharkenov, T.T. Barakbaev, J. Pekli, K. Zsuga, Zh.O. Mazhibaeva, K.B. Isbekov, S.Zh. Asylbekova, O.I. Kirichenko, Т.S. Sadykulov
BREEDING OF BESTER FINGERLINGS IN CAGES, EAST KAZAKHSTAN