2015 - XXXIX. Halászati Tudományos Tanácskozás

XXXIX. Halászati Tudományos Tanácskozás

Utolsó frissítés: 2023 május 14.

Megnyitó


Dr. Jenes Barnabás főigazgató
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
 
Dr. Gál Dénes intézetigazgató
NAIK Halászati Kutatóintézet

 

Köszöntő


Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár
Földművelésügyi Minisztérium

 

Plenáris előadások


Dr. Viski József
Tájékoztató a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programról
 
Dr. Hancz Csaba
Paradigmaváltás előtt a tavi haltakarmányozás
 
Gál Dénes és Diviki Sándor
A HAKI fejlesztési stratégiája – A kutatási létesítmények felújítása az AQUAREDPOT és a HOP 3. projektek keretében

 

I. szekció: Haltermelési technológia


Csuvár Adrienn, Benedek Ildikó., Molnár Marcell, Molnár Tamás
A süllő tápra szoktathatósága, valamint termelési paraméterei közti összefüggés vizsgálata
 
Feledi Tibor, Dajka Viktor, Rideg Árpád
A viza (Huso huso) első sikeres szaporítása Magyarországon
 
Simon J. Gergely, Pintér Ervin, Várkonyi Levente, Bencsik Dóra, Kovács Róbert, Csenki-Bakos Zsolt, Müller Tamás, Hegyi Árpád, Urbányi Béla
Egyedi rendszerek és eszközök a magyar halászati kutatásban és haltermelésben
 
Hegyi Árpád, Nagy Bettina, Németh István, Küllő Márk, Horváth Tamás, Pilászy György, Bacsa László, Urbányi Béla
Egyes gazdaságilag fontos halfajok különböző korosztályainak szállítása során a szállítóközegben végbemenő változások vizsgálata

 

II. szekció: Természetesvizi halgazdálkodás


Füstös Gábor
15 éve történt a tiszai cianidmérgezés
 
Staszny Ádám, Müller Tamás, Takács Péter, Ferincz Árpád, Várkonyi Levente, Szentes Katalin, Urbányi Béla
A Bükki Nemzeti Park patakjainak halközösség monitorozása
 
Gönczy János
A természetesvizi halgazdálkodás jövője

 

III. szekció: Halgenetika


Balikó Tímea, Demeter Krisztián, Merth János, Marton Csaba, Bene Szabolcs
A hőmérséklet ivararányt befolyásoló hatása csapó sügéren (Perca fluviatilis)
 
Lehoczky István, Patakiné Várkonyi Eszter, Gál Dénes, Józsa Vilmos, Kovács Gyula, Müller Tamás, Hegyi Árpád, Urbányi Béla
A kétpólusú hal-génmegőrzés feltételeinek megteremtése Magyarországon
 
Kovács Balázs, Barta Endre, Pongor Lőrinc, Uri Csilla, Keszte Szilvia, Patócs Attila, Müller Tamás, Orbán László, Urbányi Béla
Afrikai harcsa genom projekt
 
Bernáth Gergely, Bokor Zoltán, Daniel Zarski, Várkonyi Levente, Szabó Tamás, Hegyi Árpád, Urbányi Béla, ifj. Radóczi János, Horváth Ákos
A sügér (Perca fluviatilis) sperma üzemi mélyhűtési technológiájának kidolgozása
 
Appl Ádám János, Staszny Ádám, Kovács Róbert, Csenki Zsolt, Bakos Katalin, Gazsi Gyöngyi, Kövesi Judit, Ferincz Árpád, Csepeli Andrea, Horváth Ákos, Urbányi Béla
Krónikus citosztatikum kezelés hatása a zebradánió (Danio rerio) növekedésére és egyes alaktényezőjére

 

IV. szekció: Takarmányozás I.


ifj. Radóczi János, Radóczi János, Hegyi Árpád, Urbányi Béla
A teljes értékű tápra alapozott üzemi, tavi pontynevelés eredményei
 
Balog Attila, Katics Máté, Hegyi Árpád, Bokor Zoltán, Lefler Kinga Katalin, Csenki Zsolt, Kovács Róbert, Cserháti Mátyás, Kriszt Balázs, Urbányi Béla
Aflatoxint tartalmazó abraktakarmány hatásainak vizsgálata a pontynevelés során
 
B. Papp Zsuzsanna, Révész Norbert, Shivendra Kumar, Adorján Ágnes, Bogárné Csávás Katalin és J. Sándor Zsuzsanna
A vitaminok szerepe a pontylárvák nevelésében
 
Ózsvári László, Fodor István, Bódi Barbara, Kasza Gyula
A friss hal és haltermékek fogyasztói megítélése 2014-ben

 

V. szekció: Takarmányozás II.


Csorvási Éva, Fehér Milán, Juhász Péter, Stündl László, Bársony Péter
Bioaktív takarmány-kiegészítők hatása intenzíven nevelt pontyivadék (Cyprinus carpio) termelési paramétereire
 
Jakabné Sándor Zsuzsanna
Gének kifejeződésének vizsgálata pontyivadékokban különböző takarmányok alkalmazásának hatására
 
Csengeri István, Zsigri András, Péteri András
Halastavak népesítés-takarmányozás-hozam viszonyainak értékelése nem lineáris regresszióval

VI. szekció: Halegészségügy
Molnár Kálmán, Majoros Gábor, Cech Gábor, Székely Csaba
Vágó durbincs (Gymnocephalus cernua L.) kopoltyúlemezeinek torz fejlődése Echinochasmus metacerkáriák megtelepedése nyomán
 
Cech Gábor, David I. Gibson, Székely Csaba, Papp Melitta, Deák-Paulus Petra, Juhász Lajos, Tóth Norbert, Molnár Kálmán
A kormoránon élősködő Petasiger mételyek metacerkáriáinak előfordulása Cyprinid halak oldalszerveiben
 
Varga Zsuzsanna, Sellyei Boglárka, Paulus Petra, Papp Melitta, Molnár Kálmán, Székely Csaba
Hazai halakból izolált Flavobacterium johnsoniae törzsek antibiotikum rezisztenciája
 
Zhang Jinyong, Liu Xinhua, Xi Bingwen
Myxosporeans and Myxosporidiosis of allogenetic gibel carp (Carassius auratus gibelio Bloch) in China 

 

VII. szekció: Haltermelés és környezet


Takács Péter, Vitál Zoltán, Mozsár Attila, Horváth Hajnalka, Boros Emil, Présing Mátyás
Halastavak vizüket befogadó kis vízfolyásokra gyakorolt hatásainak bemutatása a balatoni befolyók példáján
 
Ferincz Árpád, Csenki Zsolt, Gazsi Gyöngyi, Csepeli Andrea, Lefler Kinga Katalin, Kövesi Judit, Appl Ádám János, Garai Edina, Czimmerer Zsolt, Kovács Róbert, Reining Márta, Ráth Szilvia, Bakos Katalin, Urbányi Béla
Klímaváltozás potenciális hatásának modellezése zebradánión (Danio rerio)
 
Nagy Zoltán, Gál Dénes, Havasi Máté, Hancz Csaba
Különböző intenzív tavi harcsanevelési technológiák összehasonlító vizsgálata

 

AQUAREDPOT szekció


Gyalog Gergő
Az AQUAREDPOT projekt fő célkitűzései és eddigi eredményei
 
Kovács Gyula, Panya Sae-Lim, Richard Crooijmans
Növekedési tulajdonságok genetikai paraméter becslése szivárványos pisztrángon (Onchorynchus mykiss), markerekre alapozott pedigré használatával
 
Havasi Máté, Shivendra Kumar, Nagy Zoltán, Beliczky Gábor, Bercsényi Miklós, Gál Dénes
Feldolgozott állati fehérje alkalmazásának előzetes eredményei lesőharcsa (Silurus glanis) takarmányozása során
 
Uros Ljubobratovic, Endre Balogh, Geza Peter, Svetlana Lengyel, Andras Peteri, Istvan Csengeri, Andras Ronyai
Recent investigations and findings in pikeperch culture at NAIK HAKI 
 
Adrian Grozea, Alexandru Draşovean, Dacian Lalescu, Dénes Gál
Feeding Behaviour of the Pikeperch into Tanks from Recirculating Aquaculture Systems 
 
Shivendra Kumar, J. Sándor Zsuzsanna, Gyöngyvér Fazekas, Zoltán Nagy, Máté Havasi, Dénes Gál
Potential of Using processed Animal Protein (PAP) Ingredients to Replace Fish meal in Practical Diet for European Catfish (Silurus glanis) 
 
Dr. Mahesh Kumar Singh
Economics of Climate Change Impact on Aquaculture and Fisheries in CEE 

 

Poszter szekció


Bencsik Dóra, Urbányi Béla, Hajós Zsuzsanna, Reining Márta, Bakos Katalin, Appl Ádám János, Rácz Gergely, Szende Béla, Gazsi Gyöngyi, Kövesi Judit, Ferincz Árpád, Kovács Róbert, Csenki Zsolt
AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VÍZTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS IRÁNYVONALAI
 
Berzi-Nagy László, Adorján Ágnes, J. Sándor Zsuzsanna, Nagy Zoltán, Tóth Flórián, Shivendra Kumar, Gál Dénes, Kerepeczki Éva
NÖVÉNYI EREDETŰ TAKARMÁNYÖSSZETEVŐK HATÁSA A HALASTAVAK ÜLEDÉKÉRE
 
Borzák Réka, Sellyei Boglárka, Székely Csaba, Doszpoly Andor
BALATONI ANGOLNÁKBÓL (ANGUILLA ANGUILLA) ÉS GARDÁBÓL (PELECUS CULTRATUS) KIMUTATOTT CIRCOVÍRUSOK MOLEKULÁRIS ELEMZÉSE
 
Csorvási Éva, Juhász Péter, Fehér Milán, Stündl László, Bársony Péter
KÜLÖNBÖZŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁKBAN NEVELT KÉTNYARAS PONTYOK VÁGÁSI PARAMÉTEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
 
Csuvár Andrienn, Benedek Ildikó, Molnár Marcell, Molnár Tamás
A SÜLLŐ SZEMÉLYISÉG TÍPUSA ÉS TÁPLÁLKOZÁSI VISELKEDÉSE KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
 
Doszpoly Andor, Papp Melitta, Deákné Paulus Petra, Glávits Róbert, Ursu Krisztina, Dán Ádám
EGY ÚJ CYPRINID HERPESZVÍRUS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI KIMUTATÁSA BALATONI GARDÁKBÓL (PELECUS CULTRATUS) TÖMEGES ELHULLÁST KÖVETŐEN
 
Farkas Szilvia, Doszpoly Andor, Borzák Réka, Bányai Krisztián, Juhász Tamás
MAGYARORSZÁGI RANAVÍRUS IZOLÁTUMOK GENETIKAI DIVERZTÁSÁNAK VIZSGÁTA
 
Garai Edina, Csenki Zsolt, Kriszt Balázs, Cserháti Mátyás, Risa Anita, Háhn Judit, Ráth Szilvia, Czimmerer Zsolt, Bokor Zoltán, Hegyi Árpád, Balogh Erna, Appl Ádám János, Kovács Róbert, Kövesi Judit, Csepeli Andrea, Gazsi Gyöngyi, Bakos Katalin, Kovács Róbert, Ferincz Árpád, Urbányi Béla
MIKOTOXINBONTÓ MIKRÓBATÖRZSEK BONTÁSI HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE MIKROINJEKTÁLÁSOS MÓDSZERREL ZEBRADÁNIÓN (DANIO RERIO)
 
Gazsi Gyöngyi, Kovács Róbert, Appl Ádám János, Csepeli Andrea, Ferincz Árpád, Bencsik Dóra, Garai Edina, Kövesi Judit, Reining Márta, Csenki Zsolt, Urbányi Béla
AKUT FLUORID TERHELÉS HATÁSA ZEBRADÁNIÓ EMBRIÓK SZÍVMŰKÖDÉSÉRE
 
Guti Csaba Ferenc, Hoitsy Márton, Fosztó Szabolcs, Rigler Eszter, Eszterbauer Edit
BRONOPOL-KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA HÁROM SAPROLEGNIA FAJ NÖVEKEDÉSÉRE
 
Hegyi Árpád, Müller Tamás, Staszny Ádám, Horváth Tamás, Pilászy György, Rácz György, Pál István, Bakonyi Árpád, Urbányi Béla
ONLINE, MOBIL VÍZMINŐSÉG MEGHATÁROZÓ RENDSZER PROTOTÍPUSÁNAK KIFEJLESZTÉSE A HALASTAVI GAZDÁLKODÁS SZÁMÁRA
 
Hegyi Árpád, Lefler Kinga Katalin, Vetrik Andrea, Pál István, Mézes Miklós, Urbányi Béla
A BOJLI ETETÉS HATÁSA A VÍZ MINŐSÉGI PARAMÉTEREIRE, VALAMINT A PONTY ÉLETTANI FOLYMATAIRA
 
Kovács Balázs, Boros Gergely, Specziár András, Mozsár Attila, Vitál Zoltán, Urbányi Béla, Lehoczky István
 ELŐZETES EREDMÉNYEK A BALATONI BUSAÁLLOMÁNY GENETIKAI VÁLTOZATOSSÁGÁRÓL
 
Kovács Balázs, Ősz Ágnes, Keszte Szilvia, Nagy Bálint, Sáfrány Anna Júlia, Balogh Erna, Uri Csilla, Horváth Ákos, Lefler Kinga Katalin, Hoitsy György, Urbányi Béla
SEBES PISZTRÁNG EGYEDEK IVARÁNAK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKERREL
 
Kovács Balázs, Balogh Erna, Ősz Ágnes, Keszte Szilvia, Uri Csilla, Bokor Zoltán, Fodor Ferenc, ifj. Radóczi János, Urbányi Béla
PONTY ÉS SÜGÉR ÁLLOMÁNYOK MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATA
 
Kovács Balázs, Csenki Zsolt, Kovács Róbert, Bakos Katalin, Reining Márta, Csepeli Andrea, Kövesi Judit, Gazsi Göngyi, Balogh Erna, Keszte Szilvia, Uri Csilla, Ősz Ágnes, Nagy Zsolt, Patócs Attila, Urbányi Béla
ZEBRADÁNIÓ MODELL LÉTREHOZÁSA GLÜKOKORTIKOID REZISZTENCIA VIZSGÁLATÁHOZ
 
Müller Tamás, Horváth László, Várkonyi Levente, Boltizár Ottó, Lefler Kinga Katalin, Urbányi Béla
KÍSÉRLET A BALATONI ANGOLNA ÁLLOMÁNY KONZERVÁCIÓBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁNAK MEGEMELÉSÉRE
 
Müller Tamás, Specziár András, Müllerné Trenovszki Magdolna, Staszny Ádám, Szalay István, Hegyi Árpád, Urbányi Béla
IVATÓFÉSZEK KISTESTŰ KESZEGFÉLÉK IKRAGYŰJTÉSÉRE ÉS SZÁLLÍTÁSÁRA
 
Müller Tamás, Hegyi Árpád, Staszny Ádám, Horváth Tamás, Pilászy György, Rácz György, Pál István, Bakonyi Árpád, Várkonyi Levente, Urbányi Béla
PONTYOK JELADÓS NYOMONKÖVETÉSE
 
Pelyhe Csilla, Kovács Balázs, Kövesi Benjámin, Zándoki Erika, Mézes Miklós, Balogh Krisztián
HOSSZÚ TÁVÚ T-2 TOXIN ÉS DEOXINIVALENOL TERHELÉS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A GLUTATION REDOX RENDSZER PARAMÉTEREIRE ÉS A LIPIDPEROXIDÁCIÓS FOLYAMATOKRA EGYNYARAS PONTYBAN
 
ifj. Radóczi János, Radóczi János, Hegyi Árpád, Bokor Zoltán, Urbányi Béla
AMUR, SÜGÉR ÉS HARCSA KEVERÉKTAKARMÁNYRA ALAPOZOTT MONOKULTÚRÁS NEVELÉSE, KÜLÖNBÖZŐ TERMELÉSI EGYSÉGEKBEN (ELŐZETES EREDMÉNYEK)
 
Rafael Ildikó, Kun Ágnes, Kamandiné Végh Ágnes, Csiha Imre, Bozán Csaba
INTENZÍV HALTERMELŐ TELEP ELFOLYÓVIZÉNEK ÖNTÖZÉSES HASZNOSÍTÁSA ENERGIAÜLTETVÉNYEN (SALIX ALBA, HIBRID POPLAR)
 
Ráth Szilvia, Dorogi Viktória, Garai Edina, Csenki Zsolt, Kriszt Balázs, Cserháti Mátyás, Risa Anita, Háhn Judit, Reining Márta, Bokor Zoltán, Hegyi Árpád, Balogh Erna, Appl Ádám János, Kovács Róbert, Kövesi Judit, Csepeli Andrea, Gazsi Gyöngyi, Bakos Katalin, Kovács Róbert, Ferincz Árpád, Czimmerer Zsolt, Urbányi Béla
AFLATOXIN MÉRGEZÉS-SPECIFIKUS MARKER GÉNEK KVANTITATÍV PCR ALAPÚ AZONOSÍTÁSA ZEBRADÁNIÓ LÁRVÁKBAN
 
Révész Norbert, Shivendra Kumar, Adorján Ágnes, Bogárné Csávás Katalin, Percze Vanda, Borné Papp Zsuzsanna, Jakabné Sándor Zsuzsanna
MIKRO-KAPSZULÁLT ÖSSZETETT TAKARMÁNYOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A PONTY LÁRVANEVELÉSBEN
 
Sallai Zoltán, Tolnai Dóra
AZ ÖCSÖDI ÁLOM-ZUGI- ÉS HARANGZUGI-HOLT-KÖRÖS HALFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA
 
Sellyei Boglárka, Varga Zsuzsanna, Paulus Petra, Papp Melitta, Molnár Kálmán, Székely Csaba
AEROMONAS VERONII KOMPLEXBE TARTOZÓ TÖRZSEK FILOGENETIKAI JELLEMZÉSE ÉS VIRULENCIA GÉNJEINEK EPIDEMIOLÓGIAI ELEMZÉSE
 
Staszny Ádám, Müller Tamás, Tóth Balázs, Sevcsik András, Boltizár Ottó, Várkonyi Levente, Szentes Katalin, Urbányi Béla
A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK PATAKJAINAK HALKÖZÖSSÉG MONITOROZÁSA
 
Szelei Zoltan-Tibor, Bura Marian
EVALUATION OF CORPORAL MASSES AND FEED CONVERSION RATE ON SIBERIAN STURGEON JUVENILES (ACIPENSER BAERI) REARED IN RECIRCULATED AQUATIC SYSTEM 
 
Tóth Flórián, Nagy Zoltán, Berzi-Nagy László, Gál Dénes, Kerepeczki Éva
LEBEGŐANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁGA LÉTESÍTETT VIZES ÉLŐHELYEKEN
 
Vitál Zoltán, Boros Gergely, Mozsár Attila, Lehoczky István, Kovács Balázs, Józsa Vilmos
ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK A BALATONI BUSAÁLLOMÁNY SZAPORODÁSÁVAL KAPCSOLATBAN