Alkalmazott Halbiológiai Tanszék

Navigációs menü

Alkalmazott Halbiológiai Tanszék

Tanszékünket egy keszthelyi és egy kaposvári csoport alkotja. Csoportjainkat összeköti közös érdeklődésük: a halbiológia és haltenyésztés problémáinak megoldása a klasszikus és modern eljárások ötvözése révén. Részt veszünk agrármérnökök és természetvédelmi mérnökök elméleti és gyakorlati oktatásában is. Munkánkat az Élvonal Kutatási Kiválósági, GINOP, MAHOP és KDP pályázatok támogatása is segíti.

Élvonal Halgenomikai Kutatócsoport (Keszthely)

A 2018-ban alakult csoport fő célja a halak ivarát meghatározó tényezők genomikai vizsgálata. Ez egy több évtizedes sikeres külföldi program folytatása, amely utat nyithat a haszonhalak ivarának hormonmentes befolyásolása felé. Vizsgálataik fókuszában  jelenleg az ivarváltás folyamata áll, ehhez modellként a zebradániót használják. Emellett a haszonhal-patogén molekuláris szintű kölcsönhatásokat és vegyszermentes terápiás lehetőségeket is tanulmányoznak.
Az Élvonal programban meghatározott fenti célok mellett, a kutatócsoport – szarvasi és gödöllői együttműködőkkel - részt vesz a korábban Bercsényi Miklós professzor emeritusz által elindított és a GINOP GoodFish pályázat által támogatott lesőharcsa szelekciós programban is. Ennek a munkának a célja olyan elit lesőharcsa vonalak kialakítása, melyek a jelenleg a termelésben használt egyedeknél robosztusabbak és a fertőző betegségekkel szemben fokozott ellenállást mutatnak. A szelekciót olyan genetikai és genomikai eszközök támogatják, mint a polimorf mikroszatellitekkel végzett származásellenőrzés, illetve a transzkriptómák összehasonlító analízise nagy hatékonyságú szekvenálással. Jelenleg a szelektált vonalak F2-es generációját vizsgálják. Emellett szintén tanulmányozzák azokat a tenyésztési technológiákat, melyeknél megvan a lehetőség arra, hogy a gyorsabban növekedő szelektált vonalak igényeihez igazítsák őket.
 

Haltakarmányozási Kutatócsoport (Kaposvár)

Ez a kutatócsoport a Kaposvári Egyetem több évtizedes halászati témájú tudományos és oktatási munkáját folytatja. A kibővített laborban a hazai haltenyészté- si eljárások szinte teljes spektruma kutatható. Jelenleg elsősorban haltakarmányozási és tartástechnológiai kutatásokat végeznek. Nagy hangsúlyt helyeznek a víztakarékos halnevelő rendszerek fejlesztésére és a tavi haltermelési eljárások támogatására is.