Alkalmazott Halbiológiai Tanszék

Navigációs menü

Alkalmazott Halbiológiai Tanszék

Tanszékünket két keszthelyi és egy kaposvári csoport alkotja. Csoportjainkat összeköti közös érdeklődésük: a halbiológia és haltenyésztés problémáinak megoldása a klasszikus és modern eljárások ötvözése révén. Részt veszünk agrármérnökök és természetvédelmi mérnökök elméleti és gyakorlati oktatásában is. Munkánkat az Élvonal Kutatási Kiválósági, GINOP, MAHOP és KDP pá- lyázatok támogatása is segíti.

Élvonal Halgenomikai Kutatócsoport (Keszthely)

A 2018-ban alakult csoport fő célja a halak ivarát meghatározó tényezők genomikai vizsgálata. Ez egy több évtizedes sikeres külföldi program folytatása, amely utat nyithat a haszonhalak ivarának hormonmentes befolyásolása felé. Vizsgálataik fókuszában  jelenleg az ivarváltás folyamata áll, ehhez modellként a zebradániót használják. Emellett a haszonhal-patogén molekuláris szintű kölcsönhatásokat és vegyszermentes terápiás lehetőségeket is tanulmányoznak.
 
Haltenyésztési Kutatócsoport (Keszthely)

Gyakorlatorientált kutatásaik fő céljai a hagyományos félintenzív halastavi és kombinált technológiák fejleszté- se, a szaporítás és takarmányozás optimalizálása, és új fajok termelésbe vonása. Elsősorban őshonos ragadozó halfajokkal, így a csukával és a süllővel is foglalkoznak. Kutatásuk fókuszában az elmúlt években a lesőharcsa állt: a termeléstechnológiai fejlesztés mellett egy genetikai markerekkel támogatott szelekciós program is zajlik.

Haltakarmányozási Kutatócsoport (Kaposvár)

Ez a kutatócsoport a Kaposvári Egyetem több évtizedes halászati témájú tudományos és oktatási munká- ját folytatja. A kibővített laborban a hazai haltenyészté- si eljárások szinte teljes spektruma kutatható. Jelenleg elsősorban haltakarmányozási és tartástechnológiai kutatásokat végeznek. Nagy hangsúlyt helyeznek a víztakarékos halnevelő rendszerek fejlesztésére és a tavi haltermelési eljárások támogatására is.