Molekuláris Ökológia Tanszék

Menü megjelenítése

Molekuláris Ökológia Tanszék

Utolsó frissítés: 2022 június 07.

A Molekuláris Ökológia Tanszék természetes állapotú, antropogén hatás alatt álló, illetve mesterséges ökoszisztémák élővilágát vizsgálja molekuláris biológiai, valamint molekuláris ökológiai módszerek segítségével. A Tanszéken alkalmazott módszerek tárháza az egyszerűbb fragment analízisen alapuló módszerektől (T-RFLP, SNP) a legújabb genomikai és metagenomikai technikákig terjed (amplikon szekvenálás, teljes genom szekvenálás, metagenom vizsgálat, metagenom asszociált genomok építése). A Tanszéknek jelenleg két fő kutatási irányvonala van: (1) a tenyésztett és természetes vízi halállományok molekuláris genetikai vizsgálata, illetve (2) a különböző ökoszisztémákban megtalálható prokarióta közösségek filogenetikai és funkcionális diverzitásának vizsgálata „omikai” módszerek segítségével. A halállományokat vizsgáló csoportnak nagy tapasztalata van a molekuláris markerek fejlesztésében, marker adaptációban, illetve e markerek populációgenetikai és tenyésztési vizsgálatokban való felhasználásában. A prokarióta közösségeket vizsgáló csoport elsősorban a szerves (mikro)szennyezők (kőolajkomponensek, gyógyszerhatóanyagok) lebontásában résztvevő mikroszervezetek filogenetikai és funkcionális diverzitását kutatja. Emellett újabban a természetes állapotú vizek, illetve talajok mikrobaközösségeinek a feltárása is egyre nagyobb hangsúlyt kap a kutatási témák között.