Halgazdálkodási Tanszék

Menü megjelenítése

Halgazdálkodási Tanszék

Utolsó frissítés: 2022 június 07.

A Halgazdálkodási Tanszék hazánk legrégebben műkö dő, kifejezetten halgazdálkodással foglalkozó egyetemi tanszéke, amely jogelődjein keresztül 2000 szeptembere óta változatlan néven folytatja tevékenységét. A Tanszék oktatási tevékenysége a halgazdálkodás, hidrobiológia, halszaporodásbiológia, halgenetika és -biotechnológia területeire terjed ki. A Tanszék koordinálja a halászati-halgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak oktatását. Hallgatóink rendszeresen önálló TDK-szekcióban mérik össze tudásukat, sikeresen szerepelnek az orszá- gos tudományos diákköri konferenciákon, és aktív szakkollégiumi munkát folytatnak.
A Tanszék vállalati partnereivel együttműködve kiemelt hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységére. A Tanszék kutatási területeihez tartozik a vízminőség-monitoring, hal-szaporodásbiológia (ivarsejt-mélyhűtés, halszaporítás- és ivadék-nevelés), illetve a halgazdálkodási rendszerek (tavi haltenyésztés, recirkulációs, tó-a-tóban, keltetőház) fejlesztése és működtetése. Alapkutatásunkat elsősorban szaporodásbiológiai témákban végezzük.
A Tanszék büszke hagyományaira, különösen a vállalati-szakmai partnerekkel folytatott közös   munkára. A Tanszék minden évben megrendezi a Gödöllői Halászati-horgászati Szakember Találkozót, amelynek keretei között kitünteti a magyar halgazdálkodás kiemelkedő alakjait. Folyamatosan részt vesz hazai és nemzetközi halgazdálkodási témájú rendezvényeken, gyűjti a fejlődéséhez szükséges információkat és a szakmai nyilvánosság elé bocsátja eredményeit.
A Tanszék megalakulása óta élénk pályázati tevékenységet folytat. Hazai és nemzetközi partnereivel közösen megvalósított pályázati munkája lehetővé teszi a Tanszék folyamatos fejlődését és infrastruktúrájának javítását, amit hatékony tudás- és technológiatranszfer rendszerével (oktatás, workshopok, szakmai együttműködések stb.) a hazai halgazdálkodás javára fordít.