Tudományos Diákkör

Tudományos Diákkör

Utolsó frissítés: 2022 december 09.

Egyetemünk minden évben megrendezi az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferenciát (ETDK). Itt mutathatják be a hallgatók a kutatási munkáikat, melyet a témát adó szervezeti egységben végeznek el, a szervezeti egység oktató-kutató kollégáinak irányításával. Az ETDK-n a hallgatók a témáik alapján különböző szekciókba kerülnek. A MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet (és jogelődje), köszönhetően az Intézetben kísérleti kutatást végző hallgatóknak és konzulenseiknek, az elmúlt években rendszeresen önálló szekciót tudott szervezni. Az ETDK-n helyezett és díjazott hallgatók képviselik Egyetemünket és Intézetünket a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). A diákkörön résztvevő hallgatók biztosítják az Intézet kutatói utánpótlását, ezen hallgatókból kerülnek ki a jövő PhD. (doktorandusz) hallgatói. A diákkör az egyik legfontosabb terepe az utánpótlás nevelésnek, amire az Intézet a múltban, a jelenben és a jövőben is kiemelt hangsúlyt helyez.

Intézeti TDK felelős:

Dr. Bokor Zoltán, tudományos főmunkatárs
Tel.: 06-28-522-000/2319-es mellék
bokor.zoltan@uni-mate.hu

 

A 2022. évi ETDK eredményeit itt olvashatja.

 

MATE 2021/22. tanévi Tudományos Diákköri Konferenciák

A MATE intézetei közzétették a 2021/22. tanévi Intézeti Tudományos Diákköri Konferencia felhívásaikat. Az intézetek tudományterületi diszciplínáiknak megfelelően hirdették meg a tématerületeket, melyekre a MATE-n tanuló azon hallgatók jelentkezését várják, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely az adott intézet profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a Tudományos Diákköri Konferencián bemutatja.

A MATE intézetek maguk jelentkeztetik a saját intézeti diszciplína szerinti tématerülettel foglalkozó hallgatókat, szervezik meg számukra a szekciókat 2021. november 24-én a MATE valamennyi Campusán. Amennyiben kérdése van, keresse a felhívásban megjelölt Intézeti Tudományos Diákköri vezetőt vagy szervezőt!

A MATE Szent István Campuson működő intézeteinek TDK felhívásai:

Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet TDK Felhívása