Szak- és diplomadolgozatok

Szak- és diplomadolgozatok - Oktatás

Utolsó frissítés: 2022 április 01.

Intézetünkben jelenleg az alábbi szak- és diplomadolgozatok elkészítése van folyamatban.

 

Hallgató neve Dolgozat témája vagy címe Szak neve Konzulens neve Tanszék neve
Bodor Bence Sperma több lépésben történő adagolásának hatása a csukaikra termékenyülésére ÁT, BSc Dr. Szabó Tamás, Dr. Müller Tamás Halgazdálkodási tanszék, Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Göbölös Balázs Környezeti elemkből gyakran detektálható gyógyszer- és peszticid hatóanyagok koktélhatásának ökotoxikológiai vizsgálata Biotechnnológus MSc nappali, TDK Dr. Háhn Judit, Bock Illés Környezetbiztonsági Tanszék, Környezettoxikológiai Tanszék
Ehiorobo Christopher Edosa Artificial reproduction of African catfish (Clarias gariepinus): Novel observations BSc, Agricultural engineering Dr. Müller Tamás, Nguyen Ngoc Quyen Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Ali Shair Antibiotic resistance in the environment - data collection BSc, MM eng Dr. Kaszab Edit Környezetbiztonsági Tanszék
Láng Levente Zete A balatoni sudár ponty (Cyprinus carpio morpha accuminatus) indukált szaporítása és intenzív rendszerben történő lárvanevelésének vizsgálata Takarmányozási és Takarmánybiztonsági MSc, nappali Nagy Borbála, Dr. Bernáth Gergely, Dr. Bokor Zoltán Halgazdálkodási Tanszék
Liziczai Márk Az inváziós jelzőrák (Pacifastacus leniusculuc) hatásainak vizsgálata a Lajtán és a Mosoni-Duna ágrendszerében ELTE TTK biológia-kémia osztatlan tanárszak Dr. Weiperth András (külső témavezető SZIE), Dr. Farkas János (belső témavezető-ELTE TTK) Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Béres Keve Szubtrópusi és trópusi gombatörzsek életfolyamatainak vizsgálata klímaszcenáriók által előre jelzett hőmérsékleti értékeken KGA BSc, nappali Tischner Zsófia Környezetbiztonsági Tanszék
Vajda Sarolta A Szentendrei sziget, mint ökológiai gazdálkodási célterület KGA Msc Dr. Cserháti Mátyás Környezetbiztonsági Tanszék
Szilasi Katalin Debrecen megyei jogú város környezeti állapotfelmérése a klímaváltozás tükrében KGA Msc    
Vajnai Zoltán Rovarok használata a biodegradációban Környezetmérnök MSc Dr. Szabó István Környezettoxikológia Tanszék
Gyarnati Regina

Vállalati Környezetirányítási rendszer bevezetése és elemzése a Magna CTS Kft. példáján

Környezetmérnök MSc Dr. Szabó István Környezettoxikológia Tanszék
Basma Ene James Environmental consequences of plastic waste on marine ecosystem (a review) Environmental engineer MSc Dr. Szabó István Környezettoxikológia Tanszék
Velebná Nikoletta Kíra Antibiotikum rezisztencia gének kimutatása hazai kisvízfolyásokon TVM BSc nappali Dr. Kaszab Edit Környezetbiztonsági Tanszék
Dzsudzsák Emília Laura Mikroműanyagok szerepe az antibiotikum rezisztencia környezeti terjedésében KM BSc nappali Dr. Kaszab Edit Környezetbiztonsági Tanszék
Miháldinecz Edina Szennyvíztisztítás során keletkező hulladékok kezelési módjai KM Msc levelező Dr. Cserháti Mátyás Környezetbiztonsági Tanszék
Király Melinda Geotermikus energiahasznosítás környezetre gyakorolt hatásai KM MSc, levelező Dr. Szoboszlay Sándor Környezetbiztonsági Tanszék
Petőcz Dávid Az inváziós vörös mocsárrák (Procambarus clarkii Girard, 1852) hatásának vizsgálata magyarországi élőhelyeken KM MSc, levelező Dr. Weiperth András, Lente Vera Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Berényi Dániel András Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram keretén belül tóvizsgálatok (élőhely, vízminőség, I. és III.sz. Illés tavak) MG BSc Dr. Müller Tamás, Dr. Tatár Sándor, Dr. Tóth Balázs Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Daczó Gábor Pontysperma sűrűségének vizsgálata spektrofotométer segítségével, valamint egy agglutináció mentes mélyhűtési protokoll kidolgozása MM BSc nappali Dr. Horváth Ákos, Pataki Bernadett Halgazdálkodási Tanszék
Szilágyi Balázs Különböző takarmányok vizsgálata a tenyésztett kecsege szaporíthatósága szempontjából MM BSc nappali Dr. Bokor Zoltán, Dr. Csorbai Balázs Halgazdálkodási Tanszék
Takács Tamás Ádám A pontysperma mélyhűtésének sztenderdizációja. Msc Dr. Horváth Ákos, Pataki Bernadett Halgazdálkodási Tanszék
Zátrok Vazul Szelektív szerotonin visszavétel-gátló és endokrin diszruptor anyagok hatásának vizsgálata zebradánió modellszervezeten MSc Dr. Ács András Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Csépányi Andrea Gyógyszerhatóanyagok lebontására képes mikroszervezetek dúsító tenyésztése MSc Dr. Táncsics András Molekuláris Ökológia Tanszék
Alebachew, Getachew Worku Artificial tank spawning and hybridization of African catfish and Vundu by using ovarian lavage method MSc, Agricultural Biotechnology Dr. Müller Tamás, Nguyen Ngoc Quyen Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Terstyánszky Diána Ochratoxinok és citrininek expozíciós és koexpozíciós vizsgálata zebradánión MSc Garai Edina, Dr. Csenki-Bakos Zsolt, Dr. Poór Miklós Halgazdálkodási Tanszék
Tamus-Juhász Emese A díszhal kereskedelem etikai kérdései Szakmérnök képzés Dr. Szabó Tamás, Dr. Ittzés István Halgazdálkodási Tanszék
Kaiser Zsófia Megfigyelések egy alternatív hallárva nevelés módszer alkalmazása során Takarmányozási mérnök BSc Dr. Müller Tamás, Ivánovics Bence, Dr. Urbányi Béla Természetesvízi Halökológiai Tanszék, Halgazdálkodási tanszék
Tóth Zsófia Anna A kabai víztározó vízminőségének hosszútávú vizsgálata TV BSc Dr. Hegyi Árpád Halgazdálkodási Tanszék
Balázs Rebeka Domináns mikrogomba fajok egy kis-balatoni ökoszisztémában TV BSc nappali Dr. Dobolyi Csaba Környezetbiztonsági Tanszék
Iványi Péter Ökotoxicitási vizsgálatok alföldi öntöző csatornák vízmintáiból TV MSc levelező Dr. Háhn Judit, Dr. Szoboszlay Sándor Környezetbiztonsági Tanszék
Pintér Zsófia Lápi póc fajvédelmi mintaprogram keretén belül tóvizsgálat, valamint ívató ketreces lápi póc szaporítás TV, BSc Dr. Müller Tamás, Dr. Tatár Sándor, Dr. Tóth Balázs Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Kóródy Olivér Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram keretén belül tóvizsgálatok (IV. és VI.sz. Illés tavak) TV, BSc Dr. Müller Tamás, Dr. Tatár Sándor, Dr. Tóth Balázs Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Horváth József Széles kárász állománymegsegítése telepítőalapanyag előállítással (lárva és ivadéknevelés tavi ketrecekben) TV, BSc Dr. Müller Tamás, Dr. Hegyi Árpád Természetesvízi Halökológiai Tanszék, Halgazdálkodási tanszék
Tóth András Széles kárász természetesvízi populációinak megsegítése, indukált szaporításuk fejlesztése. Alcím: indukált szaporításból nyert ikratételek kezelése és inkubálásuk hőoptimumának meghatározása. TV, BSc Dr. Müller Tamás, Dr. Hegyi Árpád Természetesvízi Halökológiai Tanszék, Halgazdálkodási tanszék
Bogó Bence Géndiverzítás növelésének lehetősége természetvédelmileg jelentős halfajok szaporítása során / halszaporítás sperma-petefészekmosás módszerrel. TV, BSc Dr. Müller Tamás, Dr. Kucska Balázs, Nguyen Ngoc Quyen Természetesvízi Halökológiai Tanszék, Alkalmazott Halbiológia tanszék
Szabó Dániel Környezetvédelmi kármentesítés tényfeltárás szakaszának bemutatása konkrét példán keresztül TV, BSc Dr. Szabó István Környezettoxikológia Tanszék
Berényi Dániel Az inváziós vörös mocsárrák (Procambarus clarkii Girard, 1852) szaporodásbiológiai vizsgálata magyarországi élőhelyeken MM, BSc, nappali, TDK Dr. Müller Tamás, Dr. Weiperth András Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Franyó Szonja Az inváziós márványrák (Procambarus virginalis Lyko, 2017) szaporodásbiológiai vizsgálata magyarországi élőhelyeken MM, BSc, nappali Dr. Müller Tamás, Dr. Weiperth András Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Szánthó Teodora Urbanizáció hatása felszíni vizekre TV, BSc Dr. Weiperth András, Dr. Ferincz Árpád Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Niedermayer Zsófia Teknős fajok helyzete a Kárpát-medencében: múlt, jelen és várható trendek ELTE TTK biológia, BSc Dr. Weiperth András (külső témavezető MATE), Szajbert Bettina (belső témavezető-ELTE TTK) Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Jávorka Szilvia Az ember által kibocsátott szennyeződések hatásai a békafajokra SZTE Környezetmérnök BSc Dr. Weiperth András (külső témavezető MATE), Dr. Molnár Nóra (SZTE) Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Bányai Zsombor Ökológiai folyosók értékelési módszertanának kidolgozása és alkalmazása az M2-es autópálya tervezett szakaszán Táj- és településtervezés, MSc, TDK Dr. Weiperth András, Dr. Kollányi László Természetesvízi Halökológiai Tanszék
Lovasi Gellért Zoltán Horgászat okozta stressz vizsgálata egyes halfajokban TVM BSC Dr Varga Dániel Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Szapper Soma A termelés intenzitásának hatása ponty húsminőségére MM BSc nappali Dr Varga Dániel Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Pintér Balázs Földrajzi posszibilizmus a mezőgazdaságban OAM Dr Varga Dániel Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Rácz Zsuzsanna Különböző fajtájú kávék összehasonlító vizsgálata műszeres aromaelemző berendezéssel MM BSc levelező Dr Varga Dániel Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Szabó Tamás A tok ivadék nevelésének tapasztalati a Rideg és Rideg Kft-nél MSc Dr Kucska Balázs Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Daczó Gábor A rovarlisztek felhasználása az afrikai harcsa takarmányozásában MSc Dr Kucska Balázs Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Kis Péter Vegyszermentes ikrakezelés BSC Dr Kucska Balázs Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Hidasi Zoltán Méhészeti melléktermékek felhasználása a ponty takarmányozásában FOSZK Dr Kucska Balázs Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Szűcs Vanda Az idegenhonos busa fajok (Hypophthalmichthys spp.) folyóvízi állományainak szaporodása TVM BSc levelező Dr. Vitál Zoltán Halászati Kutató Központ
Szilvási Eszter Felszíni víz mikrobiológiai vizsgálata és hatása  egy természetvédelmi értékkel bíró területen TVM BSc levelező Dr. Kaszab Edit Környezetbiztonsági Tanszék
Máhr Péter Az idegenhonos busa fajok (Hypophthalmichthys spp.) folyóvízi állományainak növekedése TVM BSc levelező Dr. Vitál Zoltán Halászati Kutató Központ
Juhász István Az invazív busa fajok (Hypophthalmichthys spp.) horgászatának helyzete napjainkban és a horgászati eltávolításuk további lehetőségeinek felmérése TVM MSc levelező Dr. Vitál Zoltán Halászati Kutató Központ
Csókás Endre Rovarfehérje-kiegészítés hatásának vizsgálata a kecsege takarmányozásában MG mérnök, nappali, TDK Dr. Bokor Zoltán, Dr. Csorbai Balázs Halgazdálkodási Tanszék
Koleszárik József A fejes domolykó (Squalius cephalus) sperma mélyhűtési technológiájának gyakorlati szempontú fejlesztése MG mérnök, nappali, BSc Dr. Bernáth Gergely, Dr. Bokor Zoltán Halgazdálkodási Tanszék
Imre István Balatoni kerékpárutak hatása a kétéltű és hüllő faunára. természetvédelmi mérnök, nappali, BSc Dr. Havasi Máté Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Pálfi Zsófia Füsti fecske szubpopuláció költésbiológiájának elemzése és a lakosság fecskevédelemmel kapcsolatos ismereteinek felmérése természetvédelmi mérnök, nappali, BSc Dr. Havasi Máté Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Békési Richárd A ponty szezon előtti szaporítása és az ivadék intenzív nevelése Szakmérnök képzés Dr. Szabó Tamás, Molnár József Halgazdálkodási Tanszék
Békési Richárd Az afrikai harcsa (Clarias gariepinus) és fajhibridjének (hetero Clarias) genetikai, termelési, valamint gazdasági értékmérőinek vizsgálata intenzív recirkulációs halnevelő rendszerben MB MSc Dr. Szabó Tamás, Molnár József Halgazdálkodási Tanszék
Shamsul Islam Shipar Investigation and utiization of PGPR bacteria Bsc Dr Cserháti Mátyás Dr Farkas Milán Molekuláris Ökológia Tanszék
Vajda Sarolta A Szentendrei sziget jövője KGA Msc Dr Cserháti Mátyás Molekuláris Ökológia Tanszék
Ines Amara Magyarországi Fusarium izolátumok beauvericin termelő képessége Mezőgazd Biotech - SH Msc Dr Cserháti Mátyás Molekuláris Ökológia Tanszék
Stumpf Fanni Peszticid hatóanyagok vizsgálata a balaton részvízgyűjtőn KGA MSc levelező Dr. Szoboszlay Sándor Környezetbiztonsági Tanszék
Szabó Angelika Zebradánió ivari differenciálódásának vizsgálata transzgénikus vonalak segítségével MSc Dr. Orbán László, Bognár András Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Pethő Cintia Környezeti hatások vizsgálata zebradánió modellen BSc Dr. Orbán László, Bognár András, Gyöngyosi Anett Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Szabó Olivér Máté Zebradánió ivari differenciálódásának vizsgálata a genomika eszközeivel BSc Dr. Szeverényi Ildikó, Dr. Orbán László Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Hartl Martin A hévízi törpeponty státuszának analízise a klasszikus akvakultúra és genomika eszközeivel BSc Dr. Orbán László, Merth János, Bognár András Alkalmazott Halbiológia Tanszék
Somogyi Barnabás Pontyivadék táplálékpreferencia-vizsgálata Szakmérnök képzés Dr. Szabó Tamás, Fazekas Dorottya Lilla Halgazdálkodási Tanszék, HAKI Hidrobiológia Tudományos Osztály
Jakab Krisztina Gyógyszerhatóanyagbontó baktériumok együtt-tenyésztése KM MSC Dr. Benedek Tibor Molekuláris Ökológia Tanszék
Vass Norbert Új típusú GnRH analóg hormon hatása a kecsege ovulációjára BSc, TDK Dr. Jakab Gusztáv, Dr. Káldy Jenő Környezettudományi Intézet, Halászati Kutató Központ
Bancsics Anna Afrikai harcsa ivaronkénti génexpressziós vizsgálata MSc Balogh Réka Enikő, dr. Kovács Balázs Molekuláris Ökológia Tanszék
Cao Thị Linh Chi Sex specific gene expression in African catfish MSc Balogh Réka Enikő, dr. Kovács Balázs Molekuláris Ökológia Tanszék