Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai ösztöndíj AKI

A Bolyai-ösztöndíj kifejezetten a fiatal, tehetséges kutatók anyagi támogatására: „a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére” létesült. A vonatkozó rendelet alapján az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium ítéli oda nyilvános pályázati rendszerben. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma a 1998. évi megalakulása óta évente hirdette meg, bírálta el és ítélte oda a Bolyai ösztöndíjat. A Kuratórium a pályázatokat tizenegy szakértői kollégium közreműködésével bírálja el, melyekben minden szaktudomány képviseletét egy-két tudós látja el. Az ösztöndíj egy, két, vagy három éves időtartamra nyerhető el, melyet az ösztöndíj zárójelentésének értékelése alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutató ismételten megpályázhat és elnyerhet.

A Kuratórium az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Az ösztöndíjasok éves és záró kutatói jelentésekben adnak számot munkájukról, melyek fő szempontjait a Kuratórium határozta meg. A beérkezett kutatói jelentéseket általában az ösztöndíjas pályázatának elbírálásában résztvevő egyik szakértő értékeli és terjeszti a szakértői kollégium elé, melynek javaslata alapján a végső értékelést a Kuratórium végzi el. A Kuratórium a kiemelkedő szakmai minősítést elérő végzett ösztöndíjasoknak Bolyai Emléklapot adományoz. Közülük évente legfeljebb 15 főnek a szakértői kollégiumok javaslata alapján MTA Bolyai Plakettet ítél oda. (Forrás: MTA)

További információ az ösztöndíjról: https://mta.hu/bolyai-osztondij/bolyai-janos-kutatasi-osztondij-105319

A nívós szakmai elismerést az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet munkatársai közül az alábbi kollégák nyerték el:

Év Név Szaktudomány
2007 Müller Tamás mezőgazdasági tudomány
2009 Kucska Balázs mezőgazdasági tudomány
2012 Müller Tamás mezőgazdasági tudomány
2012 Táncsics András biológiai tudományok
2014 Krifaton Csilla mezőgazdasági tudomány
2015 Cserháti Mátyás mezőgazdasági tudomány
2015 Szabó István mezőgazdasági tudomány
2016 Ferincz Árpád mezőgazdasági tudomány
2017 Staszny Ádám mezőgazdasági tudomány
2018 Bernáth Gergely mezőgazdasági tudomány
2020 Csenki-Bakos Zsolt Imre mezőgazdasági tudomány
2020 Kaszab Edit mezőgazdasági tudomány