Halgénbank

Menü megjelenítése

Halgénbank

Utolsó frissítés: 2021 november 13.

A génmegőrzési munkának hagyománya van a HAKI történetében különös tekintettel a ponty fajták- és a tokfélék élő génbankjára.

A ponty génbank fenntartásának céljai:
A ponty élő génbankban főként génmegőrzési, illetve tenyésztési céllal történik különböző genetikai hátterű ponty fajták/változatok fenntartása. A génbank fajtafenntartási stratégiája szerint a következő kategóriákba sorolható ponty fajták találhatóak meg a génbankban: 

  • Szarvason kitenyésztett ponty vonalak; 
  • Szarvasi hibrid pontyfajták és azok szülői vonalai;
  • tenyésztési szempontból előnyös tulajdonságokkal bíró táj- és külföldi fajták;
  • Fajtatulajdonossal nem rendelkező régi magyar tájfajták;
  • vadpontyok.

A tok génbank fenntartásának céljai:
A tokfélék fajainak természetes vízi populációi veszélyeztetett, vagy a kipusztuláshoz közeli állapotban vannak. Természetes állományaik rehabilitációjának egyik legfontosabb feltétele a génkészletük génbankokban való megőrzése. Jelenleg a génbankban a hazai őshonos öt fajunkból négynek (viza, vágótok, sőregtok, kecsege) a különböző korú példányait őrizzük. Továbbá három idegen honos faj (szibériai kecsege, lénai tok és lapátorrú tok) egyedeit tartjuk a akvakultúrás kutatási célból. 
A fent említett fajokra vetített hasznosítás:

  • A génbank a kecsege természetes vízi rehabilitációjának az alapját képezi. 
  • A génbankban meglévő idegen honos magas kereskedelmi értéket képviselő tokfajok a tenyésztett halfajaink skálájának bővítésére szolgálhat az adott faj igényeinek megfelelő tartástechnológia kidolgozásával.