Természetesvízi Halökológiai Tanszék

Menü megjelenítése

Természetesvízi Halökológiai Tanszék

Utolsó frissítés: 2022 november 04.

A Tanszék feladata a felszíni vizek komplex hidroökológiai vizsgálata. A profilhoz a következő tématerületek tartoznak: (1) a vízi élőlényegyüttesek összetételének, szerveződésének tér- és időbeli dinamikájának és az ezeket potenciálisan befolyásoló környezeti, antropogén és ökológiai változók vizsgálata; (2) a halgazdálkodási létesítmények ökológiai-környezeti hatásainak feltárása (a fenntartható halgazdálkodás megalapozása); (3) az antropogén hatások vízi szervezetekre gyakorolt hatá- sának vizsgálata; (4.) az idegenhonos vízi szervezetek elterjedésmintázat változásának vizsgálata; (5) „ex-situ” hal-konzervációbiológiai kutatások; (6) környezettoxiko- lógiai vizsgálatok hal és vízi makroszkopikus gerinctelen modellrendszereken; (7) alap- és alkalmazott kutatási-, illetve halgazdálkodási-módszertan fejlesztések.

Az elmúlt időszakban elért legfontosabb, halgazdál- kodási gyakorlat számára is fontos eredményeink közé tartozik egy új típusú mesterséges ívási aljzat (Bentikus ívófészek) kifejlesztése, illetve egy új mesterséges hal- szaporítási módszer, a spermával történő petefészek mosás kidolgozása. A világon elsőként mutattuk ki a felszíni vizekben jelenlévő antropogén eredetű mikro- szennyezők hatását a halak fenotípusára. Részt vettünk a Föld nagy tavainak halgazdálkodását érő antropogén hatásokat célzó nemzetközi vizsgálatban, illetve vizsgál- juk az antibiotikumok lehetséges hatásait halgazdálko- dási létesítményekben. A Tanszék a SzIC gödöllői, illetve agárdi telephelyein működik, személyi állománya öt fő PhD-fokozattal rendelkező kutatóból, egy doktorjelöltből és négy PhD-hallgatóból áll. Jelenleg egy GINOP, egy TKP, egy DTP-Interreg, illetve két OTKA projekt témave- zetői feladatait látjuk el. A Tanszéken rendelkezésre áll a halökológiai vizsgálatokhoz szükséges mintavételi esz- közök széles spektruma (halászgépek, kopoltyúhálók, vízminőségvizsgáló eszközök stb.).