Bemutatkozás

Bemutatkozás

Utolsó frissítés: 2023 október 12.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézete az Egyetem egyik legnagyobb létszámú szervezeti egysége. A gödöllői, kaposvári és keszthelyi akvakultúra és környezetbiztonsági oktatási-kutatási egységek 2020. augusztus 1. dátummal az Egyetem égisze alá kerültek, majd 2021 február 1. után, ehhez a szervezethez a NAIK Halászati Kutató Intézete (HAKI) is csatlakozott.

Az Intézet a MATE alapító okiratában megfogalmazott célok szerint feladatul tűzte ki az alábbiakat:

 • Az akvakultúra - tógazdasági és intenzív haltenyésztés - tenyésztési technológiák innovatív fejlesztése, környezeti szempontú megközelítése.
 • A hagyományos takarmányozástechnológia továbbfejlesztése, teljesértékű haltakarmányok kifejlesztése.
 • Meglévő és új gazdasági haszonhalak genetikájának és szaporodásbiológiai képességének feltérképezése omikai technikákkal.
 • A fenntartható és körforgásos haltenyésztési rendszerek kidolgozása, az ökológiai szolgáltatások ágazati meghatározása.
 • A horgászcélú haltermelés feltételrendszerének kialakítása természetes vizeken.
 • A haltermelő víztestek vízminőségi és környezettoxikológiai monitoringja.
 • Felszíni és felszín alatti vizek környezetbiztonsági elemzése.

Az Intézet kiterjedt oktatási portfolióval rendelkezik a teljes felsőoktatási képzési palettán (BSc., MSc. és PhD szintek), továbbá a felnőttképzés területén is aktívan tevékenykedik (szakirányú továbbképzés). Az integrációval a meglévő kutatás-fejlesztési bázis minden, az ágazatot érintő kérdés ki- és megvizsgálására alkalmas hátteret biztosít, valamint ez az infrastruktúra kiváló lehetőséget biztosít a gyakorlati jellegű oktatási igények kielégítésére. Az Intézet K+F aktivitása kiemelkedő, alapkutatások mellett elsősorban a gyakorlati problémákat vizsgáló és megoldó, alkalmazott (ipari) kutatásokra, valamint a kísérleti fejlesztésekre koncentrálunk.
A nemzetközi szakmai vérkeringésben a szaktanácsadási, oktatási és kutatás-fejlesztési innovációkkal komoly szerep jut az Intézetnek, melynek továbbfejlesztése komoly munkát és erőfeszítést igényel, de egyik kiemelt célterületünk.
Az Intézet célja, hogy a meglévő forprofit és non-profit együttműködéseit továbbra is fenntartva, új partnereket is bevonva az ágazat oktatási-kutatási-in- novációs-szaktanácsadási elvárásainak még jobban megfelelve hatékonyan segítse a halászati-akvakultúra-környezetbiztonsági szektor fejlődését.

Intézeti kiadvány »

Az intézet felépítése

Intézetigazgató: Dr. Kriszt Balázs, egyetemi docenes

Általános intézetigazgató helyettes: Dr. Horváth Ákos, egyetemi tanár
Oktatási intézetigazgató helyettes: Dr. Kaszab Edit, egyetemi docens

Az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet öt telephelyen végzi tevékenységét, hat tanszék és egy kutatóköz- pont szerveződési formában az alábbiak szerint:

Szent István Campus gödöllői telephelyén működő tanszékek:

 • Halgazdálkodási Tanszék, vezetője: Dr. Horváth Ákos, egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Molekuláris Ökológia Tanszék, vezetője: Dr. Táncsics András, tudományos főmunkatárs
 • Környezettoxikológia Tanszék, vezetője: Dr. Szabó István, egyetemi docens
 • Környezetbiztonsági Tanszék, vezetője: Dr. Kaszab Edit, egyetemi docens

Szent István Campus agárdi telephelyén működő tanszék:

 • Természetesvízi Halökológiai Tanszék, vezetője: Dr. Ferincz Árpád, tudományos főmunkatárs

Georgikon és Kaposvári Campuson működő tanszék:

 • Alkalmazott Halbiológiai Tanszék, vezetője: Dr. Molnár Tamás Gergely, egyetemi tanár

Szarvason működő szervezeti egység:

 • Halászati Kutató Központ, vezetője: Dr. Halasi-Kovács Béla, tudományos főmunkatárs