Környezetbiztonsági Tanszék

Menü megjelenítése

Környezetbiztonsági Tanszék

Utolsó frissítés: 2022 május 23.


A Környezetbiztonsági Tanszék a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet szervezeti egysége. A Tanszék munkatársai jelentős szerepet vállalnak a környezetgazdálkodási agrármérnök MSc szak oktatási programjának kidolgozásában és megvalósításában, illetve több más BSc, MSc szakon (pl. természetvédelmi mérnök, környezetmérnök, angol nyelvű képzések), valamint a Környezettudományi Doktori Iskolában is oktatnak. A Tanszék a tudományos utánpótlás nevelésben is kiemelkedő szerepet játszik, így hallgatóink folyamatos résztvevői a TDK, OTDK megmérettetéseknek.
A Környezetbiztonsági Tanszék általános feladatának tekinti a tudományos műhelymunka és a szakma gyakorlati igényeinek az összehangolását. Ennek érdekében olyan tantárgyak oktatására helyezzük a hangsúlyt, amelyek szükségesek a gyakorlatban jelentkező környezetvédelmi, környezetbiztonsági problémák, feladatok megoldásához. Célunk, hogy komplex környezetbiztonsági (környezetgazdálkodási, mérnöki, élettudományi, ezen belül mikrobiológiai, ökotoxikológiai) megközelítéssel, szakértői engedélyek birtokában elemezzük és értékeljük az emberi tevékenységek (környezetszennyezés, klímaváltozás, növényvédőszer-használat, mikroműanyag kiáramlás) humán egészségre és az ökoszisztémára gyakorolt szerteágazó hatásait, valamint innovatív, környezetbarát megoldásokat keressünk a feltárt problémák kezelésére. Ennek érdekében a Környezetbiztonsági Tanszék az elmúlt években széleskörű kapcsolatrendszert épített ki a gyakorlati környezetvédelmi tevékenységet, innovációt, fejlesztést folytató kutatóhelyekkel, állami intézményekkel, gazdasági társaságokkal, társadalmi szervezetekkel. Az együttműködés eredménye számos sikeres KFI pályázatban való közreműködés, melyet nívós tudományos publikációk, know-how-k, szabadalmak igazolnak.