Bedics Anna

Menü megjelenítése

Bedics Anna

Utolsó frissítés: 2024 május 02.

PhD. hallgató
E-mail: Bedics.Anna@phd.uni-mate.hu
   

Jelenleg a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának doktori képzésében veszek részt. Kutatási tevékenységemet az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Molekuláris Ökológia Tanszékén végzem, melynek során aromás szénhidrogénekkel szennyezett felszín alatti területek baktériumközösségét vizsgálom molekuláris és klasszikus mikrobiológiai módszerekkel. Munkám során a benzol mikroaerob körülmények között történő biodegradációjának mélyebb feltárását tűztem ki célul, azonban a 2020/2021-es tanévre elnyert Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíjam során a vizsgált kárhely baktériumközösségének xilol-bontásban résztvevő tagjaival is volt lehetőségem dolgozni. A doktori képzéshez szükséges kutatási tevékenység mellett a Molekuláris Ökológia Tanszéken kutatási asszisztensként klasszikus és molekuláris mikrobiológiai kísérletek előkészítésében és elvégzésében is részt veszek, valamint a tanszéken szakdolgozó alap-, és mesterszakos hallgatók kutatási tevékenységeit segítem.

Publikációi »

Szakmai önéletrajza »