Bozánné Dr. Békefi Emese

Menü megjelenítése

Bozánné Dr. Békefi Emese

Utolsó frissítés: 2024 május 03.

Központvezető-helyettes

tudományos főmunkatárs      


 

 

E-mail:   Bozanne.Bekefi.Emese@uni-mate.hu          

 
   

Tekintettel a hazai halfogyasztás növelésének fontosságára, egyik fő kutatási munkám a hazai halfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérések, ágazati helyzetelemzések és stratégiai összefoglalók megállapításainak rendszerezése és metaadatbázisba rendezése. Az adatbázis eredményeire alapozva a hazai halgazdálkodási ágazat SWOT-analízisének elkészítése, a hazai halfogyasztást és a halfogyasztási szokásokat befolyásoló tényezők elemzése különös tekintettel arra, hogy a fogyasztói igények az értéklánc mentén visszahatnak a termelésre. 
Másik fő kutatási területem a tógazdálkodók multifunkcionális gazdálkodással kapcsolatos értékítéletének elemzése, valamint rangsorolása a hazai akvakultúra kutatásban először alkalmazott analitikus hierarchia eljárás (AHP) módszerével. Az AHP módszer alkalmazásával elemzem a halastavi gazdálkodók véleményét, és megvizsgálom a tógazdaságok meglévő és lehetséges funkcióinak fontosságát, valamint szerepüket a tógazdaságok jövőbeni fejlődésében.

Publikációi »

Szakmai önéletrajza »