Vásárhelyi Erna

Menü megjelenítése

Vásárhelyi Erna

Utolsó frissítés: 2024 május 02.

Tudományos segédmunkatárs

E-mail: Vasarhelyi.Erna@uni-mate.hu
   

2013-ban mezőgazdasági biotechnológusként végzett a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi karán. Részt vett több hazai pályázat megvalósításában, melyek során szekvenálás alkalmazásával végzett populációgenetikai vizsgálatokat. 2014.-májusától tanszéki mérnökként dolgozott a Halgazdálkodási tanszéken. 2015 szeptemberében felvételt nyert a Szent István Egyetem Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskolába. Fő kutatási területe víztisztítási melléktermékek által kiváltott korai embrionális defektusok felderítése és a hatásmechanizmus azonosítása toxikológiai és traszkriptomikai módszerekkel. Doktori témájának kidolgozása mellett rész vett több tanszéken folyó pályázatban, valamint témavezetőként járt el több szak- illetve diplomadolgozat kidolgozásánál. 2018.-szeptemberétől tudományos segédmunkatársként biológiai módszerek (PCR, qRT-PCR, in situ hibridizáció stb.) alkalmazásával segíti a különböző toxikológiai tesztek során kapott eredmények alátámasztását. Egyik fő feladata különdöző gének expressziós analízise qRT-PCR alkalmazásával. Ez a vizsgálati terület például a zebradánió modellszervezeten végzett toxikólógiai tesztek során, különböző anyagok ösztrogén hatásának bizonyításával foglalkozik, vitellogenin gén expressziójának elemzésével.

Publikációi »

Szakmai önéletrajza »