Palásti Péter

Menü megjelenítése

Palásti Péter

Utolsó frissítés: 2021 november 15.

Tudományos segésmunkatárs

E-mail: Palásti.Péter@uni-mate.hu
   

Kutatásom célja a hazai, fél-intenzív, illetve extenzív kezelés alatt álló halastórendszerek (pl. Biharugrai, Szegedi, Akasztói, Rétszilasi) által nyújtott ellátó, kulturális és szabályozó ökoszisztéma-szolgáltatások feltárása, illetve azok többszempontú (mennyiségi, közgazdasági, szocio-kulturális) jellemzése. Eredményeimmel -melyek között kiemelkedő jelentőséggel bír a helyi szakértők tudásának bemutatása is- alapvetően a hosszú távon fenntartható, több lábon álló halgazdaságok kialakítását, illetve az általuk felmutatott, vízhez kötődő természeti értékek megőrzését szeretném támogatni. Kutatásom felhívja a figyelmet a halastórendszerekben rejlő alternatív képességekre, illetve azok potenciális szerepére a globális klímaváltozás hatásai miatt degradálódott természetes vizes élőhelyek fajainak részleges fenntartásában. 

Publikációi »

Szakmai önéletrajza »